Artikel Welkom op kennispark Haarveld

Hoogwaardige, kennisintensieve bedrijven zijn van harte welkom

Een bedrijventerrein als Haarveld is schaars in Nederland. Het is waardevol en blijft waardevol. We laten daarom alleen die bedrijven toe die elkaar ondersteunen en aanvullen op kennisuitwisseling en dienstverlening.


Op Haarveld verwelkomen wij:

  • productiebedrijven
  • handelsbedrijven en
  • dienstverlenende bedrijven

waar hoogwaardige kennis een belangrijke rol speelt.

Bijzonderheden

  • parkachtig karakter
  • kavelgrootte aangepast aan uw wensen
  • supersnelle glasvezelverbinding
  • géén bedrijfswoningen
  • actieve parkmanagementvereniging
  • goed bereikbaar

Oppervlakte

Kennispark Haarveld beslaat 28 hectare, waarvan maar 11,5 worden uitgegeven.
Inmiddels heeft zich een aantal bedrijven gevestigd. Maar er is nog zo’n 9 hectare vrij beschikbaar.

Voor meer informatie

Neemt u contact op met Maxim Romashuk  via m.romashuk@gemeentenoordenveld.nl of Ingrid Alkema  via i.alkema@gemeentenoordenveld.nl, of via postbus@gemeentenoordenveld.nl  dan wel het algemene telefoonnummer van de gemeente.

Of bekijk de promotiefilm over Haarveld.