Artikel Meer informatie over De Westerd II

In de structuurvisie Noordenveld is het gebied tussen de Groningerweg en het bedrijventerrein De Westerd aangewezen voor nieuwe bedrijvigheid.

Het gemeentelijk beleid richt zich op behoud van de lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid in Peize.

Met dit bestemmingsplan wordt aan dit beleid en de vraag naar bedrijfskavels tegemoet gekomen.

De uitbreiding van De Westerd is bedoeld voor een breed spectrum aan bedrijvigheid. De ligging en omvang van het terrein stellen wel beperkingen aan de aard en schaal van de bedrijven. Uitgangspunt is daarbij kleinschalige, lokaal gebonden bedrijvigheid. De gemiddelde kavelgrootte bedraagt 1.500 m2. Bij de inrichting wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de bestaande gebiedskwaliteiten.