Artikel Wel of geen afspraak

Voor veel onderwerpen kunt u dagelijks van 9.00 - 16.00 uur zonder afspraak op het gemeentehuis terecht. Op donderdag is de balie burgerzaken bovendien geopend van 16.00 - 19.00 uur.

Voor sommige onderwerpen moet u, als u tussen 12.00 -16.00 uur wilt komen, een afspraak maken.
Komt u s' ochtends, dan hoeft u dus geen afspraak te maken.

Met afspraak tussen 12.00 - 16.00 uur

 • aanvragen gehandicaptenparkeerkaart
 • gemeentelijke belastingen
 • invorderingen/betalingen
 • kwijtschelding
 • leerlingenvervoer
 • meedoen in Noordenveld (minimaregeling)
 • WMO
 • WOZ

Voor deze zaken kunt u een afspraak maken via het digitale afspraakformulier of door te bellen met het algemene telefoonnummer van de gemeente.

Altijd met afspraak

Voor enkele onderwerpen moet u altijd een afspraak maken, ook als u 's ochtends wilt komen:

 • aanmelden vanuit het buitenland
 • melding voornemen huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • erkenning
 • naturalisatie / indienen naturalisatieverzoek
 • aangifte geboorte

Hiervoor kunt u alleen per telefoon een afspraak maken. Bel het algemene telefoonnummer van de gemeente.