Organisatie

Directeur-secretaris: de heer M. van der Wal (postbus@gemeentenoordenveld.nl)

 • Concerncontroller

Taakveld Ontwikkeling

Vakgroepen:

 • Stedebouw, Milieu (beleid)
 • Bijzondere Wetgeving, Gebiedsontwikkeling (Beleid)
 • Welzijn, Onderwijs en Sport (beleid)

Taakveld Dienstverlening

Vakgroepen:

 • Ruimtelijke Ordening, Handhaving, Juridische Zaken
 • Bijzondere Wetgeving, Bouw- en Woningtoezicht
 • Maatschappelijke Ondersteuning, (WOS) Leerplicht
 • Gemeentelijk Contactcentrum, Administratie en Ondersteuning

Adjunct-directeur (postbus@gemeentenoordenveld.nl)

Taakveld Beheer

Vakgroepen:

 • Bouwkunde Uitvoering, Reaqlisatie en Beheer
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Centrale dienst & Reiniging
 • MFA De Brinkhof, Sportcentrum De Hullen

Taakveld Interne Ondersteuning

Vakgroepen:

 • Financiën, Belasting, WOZ, Verzekering
 • Algemene Zaken, Personeel & Organisatie, Communicatie
 • Informatisering & Automatisering
 • Intern Beheer, Secretariële Ondersteuning