Organisatie

Ambtelijke organisatie gemeente Noordenveld per 1-4-2017:

Directeur-secretaris: Marinus van der Wal

Concerncontroller: Wim Johannes

Sport en Accommodaties: manager Albert Douwsma

Afdelingen

  • Beheer: manager Jan Drent
  • Publiekszaken: manager Albertus Hamstra
  • Bedrijfsvoering: manager Cees Langebeeke
  • Beleid en Realisatie: manager Greta Hoving
  • Ontwikkeling en Strategie: manager Melanie Jager

Organogram

Organogram. Directeur-secretaris, Concerncontroller. Sport en Accommodatiebeheer, Team de Hullen, Team Brinkhof. Afdeling Beheer, Team Wijkbeheer, Team Centrale Dienst en Reiniging. Afdeling Publiekszaken, Team GCC, Team VTH/BuZa, Team Toegang, Team BRP (tijdelijk). Afdeling Bedrijfsvoering, Team Financiën en Facilitair, Team Algemene Zaken, Team ICT en Communicatie. Afdeling Beleid en Realisatie, Team beleid, Team Realisatie. Afdeling Ontwikkeling en Strategie, Team Ontwikkeling, Team Programmamanagement (Flexpool).