Werken bij de gemeente

Individueel keuzebudget

De sector Gemeenten kent sinds 1 januari 2017 het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is een vrij besteedbaar budget dat is opgebouwd uit:

  • 8% vakantietoeslag
  • 7,5% eindejaarsuitkering en levensloop
  • 0,8% bovenwettelijk verlof

Het totaal van deze toelagen (16,3% van je bruto salaris) wordt maandelijks in een persoonlijk budget gereserveerd. Voor welke doelen en wanneer dat geld inzet wordt is aan de medewerker.

Studiefaciliteiten

De gemeente stimuleert de opleiding en ontwikkeling van medewerkers. In een persoonlijk ontwikkelingsplan worden afspraken gemaakt over loopbaanontwikkeling, de vereiste kennis en vaardigheden en de in dat kader te volgen opleidingen. De studiekosten en noodzakelijk reis- en verblijfskosten worden vergoed. Voor het volgen  van de lessen kan studieverlof worden verleend.

Betaald ouderschapsverlof

Het is mogelijk om verlof op te nemen om een kind in de leeftijd van 0 tot 8 jaar te verzorgen. Het aantal verlofuren bedraagt 26 maal de arbeidsduur per week. Dit is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg. Over het opnemen van dit verlof kunnen afspraken op maat worden gemaakt. De gemeentelijke rechtspositie regelt dat een deel van de verlofuren (13 maal de arbeidsduur per week) gedeeltelijk worden doorbetaald.

Verlof

Voor het aanpassen van verlofmogelijkheden aan je eigen behoefte is het mogelijk om jaarlijks voor 4 weken extra verlofuren te kopen of om bovenwettelijk verlof te verkopen. Daarnaast kent de gemeente adoptieverlof en een regeling voor zorgverlof.

Flexibele werktijden

De 36-urige werkweek wordt flexibel ingevuld. In overleg met de leidinggevende maakt de werknemer afspraken over de werktijden, het verlof en de planning van de werkzaamheden. De werktijden vallen binnen het dagvenster, dat loopt van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 22:00 uur. Een combinatie van werken in het gemeentehuis en telewerken maakt het mogelijk om de werktijden af te stemmen op de privé-situatie van de werknemer.

Ziektekosten

Gemeenten hebben voor de ziektekostenverzekering een collectief contract met IZA, CZ en Menzis. Ook gezinsleden komen in aanmerking voor de collectiviteitskortingen. Deze zorgverzekeraars bieden verschillende aanvullende pakketten. Als je bij deze verzekeraars een ziektekostenverzekering afsluit met een aanvullend pakket op een bepaald minimaal niveau, dan ontvang je van de gemeente een jaarlijkse tegemoetkoming.

Verzekeringen

De gemeente heeft met Centraal Beheer Achmea en Univé afspraken gemaakt over personeelsvoorzieningen. Dit geeft voordeel bij diverse verzekeringen en bankdiensten.