Artikel Wat kunt u doen bij schade?

Opstalverzekering

Als u schade in uw woning constateert, meldt u dit bij uw opstalverzekering. Zij kunnen een eigen onderzoek starten naar de oorzaak van de schade en zullen de veroorzakende partij hiervoor aansprakelijk stellen.

Rechtsbijstandverzekering

U kunt in gesprek gaan met uw rechtsbijstandsverzekering om te onderzoeken welke rechten u heeft bij schade en u kunt bij hen informeren welke acties nodig zijn om deze schade vergoed te krijgen.

Melden van schade bij de gemeente

Als u schade heeft en u bent van mening dat de schade is veroorzaakt door werkzaamheden of anderszins een actie van de gemeente, dan meldt u deze schade bij de gemeente door het schadeformulier in te vullen. Uw schademelding wordt afgehandeld door onze verzekeraar.

Controle woning

Mocht u in uw woning schade ontdekken (bijvoorbeeld scheuren) en vreest u dat deze schade de veiligheid van uw huis aantast? In dat geval kunt u contact opnemen met de gemeente en vragen of uw woning gecontroleerd kan worden. De gemeente stuurt een bouwkundig toezichthouder naar uw woning laten kijken. Hij zal beoordelen of de schade de veiligheid van uw woning aantast.