Artikel Tijdlijn schade wijk Middenveld

Vanaf begin augustus 2018 heeft de gemeente diverse schademeldingen aan woningen ontvangen. Het gaat hier om woningen uit het gebied Oudgenoegstraat, Van Bergenstraat en Bakkerstraat. In dit gebied zijn de afgelopen jaren werkzaamheden uitgevoerd.

De oorzaak van de schade is op dit moment niet bekend. Het college heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar deze schade om hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over te verkrijgen. Eind januari 2019 worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

Hieronder houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. De nieuwste ontwikkelingen staan bovenaan. Ook houden we hier een agenda bij.

Agenda

Datum en tijdActiviteit

18 december
16.00 uur

Vergadering Klankbordgroep
Hotel Langewold (onder voorbehoud)

Tijdlijn

Dinsdag 11 december 2018
Vragen van bewoners geactualiseerd, antwoorden toegevoegd
Bestand met gegevens grondwateronttrekking toegevoegd op website

Donderdag 29 november 2018
6e nieuwsbrief verstuurd aan de wijk Middenveld.

Dinsdag 27 november 2018
Bewonersbijeenkomst in Hotel Langewold met presentatie Waterschap Noorderzijlvest.

Vrijdag 16 november 2018
5e nieuwsbrief verstuurd aan de wijk Middenveld

Vrijdag 2 november 2018
4e nieuwsbrief verstuurd aan de wijk Middenveld

Donderdag 1 november 2018
Tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep Schade Middenveld zijn vragen van inwoners geïnventariseerd.

Maandag 29 oktober 2018
Presentatie plan van aanpak CRUX Engineering BV tijdens bewonersavond in De Pompstee in Roden.

Vrijdag 19 oktober 2018
3e Nieuwsbrief verstuurd aan de wijk Middenveld.

Dinsdag 16 oktober 2018
Pagina toegvoegd aan de website met links naar interessante informatie op externe websites.

Maandag 15 oktober 2018
Woningcorporatie Woonborg start onderzoek naar schade aan haar woningen in de wijk Middenveld.

Vrijdag 12 oktober 2018
2e Nieuwsbrief verzonden aan de wijk Middenveld.

Woensdag 3 oktober 2018
Bestuurlijk overleg waterschap Noorderzijlvest.
Het waterschap heeft toegezegd dat zij volledig willen meewerken aan de informatieuitwisseling.
Dit betekent dat zij de huidige en eerdere peilbesluiten beschikbaar stellen.

Donderdag 27 september
Gemeente stuurt brief over de stand van zaken naar buurtbewoners Middenveld
Verslag informatiebijeenkomst 5 september 2018 op website.

Donderdag 27 september
Oprichting klankbordgroep. Het doel van deze groep is het uitwisselen van informatie en het verbeteren van de communicatie.

Maandag 24 september
Uitlezen geplaatste meetbouten aan woningen.

Maandag 24 september
Oprichting gemeentelijke stuurgroep. Hierin zijn vertegenwoordigd collegeleden, de gemeentesecretaris, het management, de voorzitter van de projectgroep, de onafhankelijk voorzitter van de klankbordgroep, de griffier en een administratieve ondersteuning.

Zaterdag 22 september
Bezoek aan de wijk door delegatie gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders.

Dinsdag 18/woensdag 19 september
Bouwkundige controles uitgevoerd door constructeur op verzoek van eigenaren.

Maandag 17 september
Overleg met Woonborg.

Dinsdag 11 september
Inplannen 13 bouwkundige controles.

Maandag 10 september
Uitlezen geplaatste meetbouten aan woningen.

Vrijdag 7 september
Aanbrengen van 2 nieuwe grondwaterpeilpunten.

Woensdag 5 september
Inloopbijeenkomst voor bewoners van de wijk Middenveld.

Maandag 3 september
Extra hekwerken geplaatst.

Zondag 2 september
Nieuwe schade in de 2e woning ontdekt.

Vrijdag 31 augustus
Onafhankelijke constructeur constateert dat een 2e woning onveilig is. De bewoner heeft in overleg het pand verlaten.

Woensdag 29 augustus
Werkzaamheden aan de woning zijn gestart.

Dinsdag 28 augustus
De gemeente geeft opdracht om maatregelen te treffen aan de woning, zodat het directe gevaar voor de omgeving en vervolgschade wordt voorkomen.

Maandag 27 augustus

  • De toezichthouder van de vakgroep Handhaving van de gemeente is ter plaatse geweest.
  • De gemeente geeft een onafhankelijke constructeur opdracht voor onderzoek naar de schade aan 8 woningen.
  • De onafhankelijke constructeur stelt vast dat 1 woning onveilig is. Deze feiten zijn voorgelegd aan de bewoners. Zij verlaten in overleg de woning.

Donderdag 23 augustus
Een medewerker van de afdeling Beheer gaat ter plaatse naar aanleiding van schademeldingen die bij de gemeente zijn ingediend. Hij vraagt de vakgroep Handhaving de situatie te onderzoeken.

Heeft u schade?

Woont u in het gebied Oudgenoegstraat, Van Bergenstraat en Bakkerstraat? Denkt u dat u schade aan uw woning heeft? Lees de pagina Wat kunt u doen bij schade?