Artikel Klankbordgroep Middenveld

Op 27 september 2018 is een klankbordgroep opgericht. Het doel van deze groep is het uitwisselen van informatie en het verbeteren van de communicatie.
Deze klankbordgroep is in het leven geroepen om de gemeente vragen te kunnen stellen over de ontwikkelingen rondom de schade in de wijk Middenveld. Aan de andere kant kan deze klankbordgroep de gemeente ook informatie geven over wat er speelt in de wijk Middenveld.
Naast alle andere communicatiemiddelen en overleggroepen is dit een extra middel om goed contact met de bewoners van de wijk te onderhouden over de schade.

In deze klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van:

  • inwoners uit de wijk Middenveld;
  • wijkbelangenvereniging Middenveld;
  • leden van het college van burgemeester en wethouders;
  • de gemeentesecretaris;
  • een administratieve ondersteuner;
  • raadsleden (als waarnemers)

Het geheel staat onder leiding van de onafhankelijke voorzitter Yvonne Arnst.

In het menu rechts van dit scherm staat de informatie die vanuit de klangbordgroep beschikbaar komt.