Artikel Interessante websites

Hieronder staan een aantal links naar websites waarop interessante informatie is te vinden.

Woonborg

Woonborg is eigenaar van huurwoningen in de wijk Middenveld in Roden. De schade in huurwoningen lijkt op dit moment beperkt. Echter, om het zekere voor het onzekere te nemen, heeft Woonborg besloten, niet alleen het bodemonderzoek afwachten, maar zelf huurwoningen te gaan inspecteren op scheurvorming. Ingenieursbureau Wiertsema & Partners uit Tolbert inspecteert de woningen binnenshuis. De huurders in de wijk zijn geïnformeerd. Woonborg onderhoudt over de situatie regelmatig contact met de gemeente.Op de website van Woonborg staan de actuele ontwikkelingen.

Crux

CRUX Engineering BV. Dit specialistische adviesbureau levert hoogwaardig advies op het gebied van geotechniek, bodem en omgevingsbeïnvloeding. CRUX biedt een combinatie van geotechnische-, milieukundige- en constructieve kennis. Bovendien is CRUX toonaangevend op het gebied van het uitvoeren van analyses van omgevingsbeïnvloeding. CRUX onderzoekt in opdracht van de gemeente de oorzaak van de schade aan de woningen aan de Oudgenoegstraat.

Klimaateffectatlas

In de presentatie van het Waterschap Noorderzijlvest werd verwezen naar deze website. Door klimaatverandering worden de zomers heter en worden de winters zachter en natter. Bovendien stijgt de zeespiegel. Naast de verandering van het 'gemiddelde klimaat' nemen ook de extremen toe. Dit betekent dat piekneerslagen, extreme hitte, extreme droogte en hoge waterstanden vaker voor kunnen komen. Zo neemt bijvoorbeeld de intensiteit van extreme regenbuien in de zomer toe. De atlas geeft een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in uw gebied. Met de zoomfunctie heeft u de mogelijkheid om naar de eigen gemeente in te zoomen. Voor elk van de thema's zijn verschillende kaartlagen beschikbaar.

KCAF

Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is een stichting met als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen. KCAF fungeert als nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek. Van funderingsonderzoek tot funderingsherstel, van aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie. Deze doelstelling willen we samen met vakmensen en eigen medewerkers bereiken. Zo wordt gewerkt aan de aanpak van funderingsproblemen. KCAF is een stichting zonder winstoogmerk.