Artikel Interessante websites

Hieronder staan een aantal links naar websites waarop interessante informatie is te vinden.

Woonborg

Woonborg is eigenaar van huurwoningen in de wijk Middenveld in Roden. De schade in huurwoningen lijkt op dit moment beperkt. Echter, om het zekere voor het onzekere te nemen, heeft Woonborg besloten, niet alleen het bodemonderzoek afwachten, maar zelf huurwoningen te gaan inspecteren op scheurvorming. Ingenieursbureau Wiertsema & Partners uit Tolbert inspecteert de woningen binnenshuis. De huurders in de wijk zijn geïnformeerd. Woonborg onderhoudt over de situatie regelmatig contact met de gemeente.Op de website van Woonborg staan de actuele ontwikkelingen.

Crux

CRUX Engineering BV. Dit specialistische adviesbureau levert hoogwaardig advies op het gebied van geotechniek, bodem en omgevingsbeïnvloeding. CRUX biedt een combinatie van geotechnische-, milieukundige- en constructieve kennis. Bovendien is CRUX toonaangevend op het gebied van het uitvoeren van analyses van omgevingsbeïnvloeding. CRUX onderzoekt in opdracht van de gemeente de oorzaak van de schade aan de woningen aan de Oudgenoegstraat.