Artikel Tijdlijn schade wijk Middenveld

Vanaf begin augustus 2018 heeft de gemeente diverse schademeldingen aan woningen ontvangen. Het gaat hier om woningen uit het gebied Oudgenoegstraat, Van Bergenstraat en Bakkerstraat. In dit gebied zijn de afgelopen jaren werkzaamheden uitgevoerd.

De oorzaak van de schade is op dit moment niet bekend. Het college heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar deze schade om hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over te verkrijgen. Er is nog geen zicht op wanneer de onderzoeksresultaten bekend zijn.

Hieronder houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. De nieuwste ontwikkelingen staan bovenaan. Ook houden we hier een agenda bij.

Agenda

Datum en tijdActiviteit
27 november 20.00 uur bewonersavond met de gemeente, gemeentehuis in Roden

Tijdlijn

Donderdag 1 november 2018

Tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep Schade Middenveld zijn vragen van inwoners geïnventariseerd.

Maandag 29 oktober 2018

Presentatie plan van aanpak CRUX Engineering BV tijdens bewonersavond in De Pompstee in Roden.

Vrijdag 19 oktober 2018

3e Nieuwsbrief verstuurd aan de wijk Middenveld.

Dinsdag 16 oktober 2018

Pagina toegvoegd aan de website met links naar interessante informatie op externe websites.

Maandag 15 oktober 2018

Woningcorporatie Woonborg start onderzoek naar schade aan haar woningen in de wijk Middenveld.

Vrijdag 12 oktober 2018

2e Nieuwsbrief verzonden aan de wijk Middenveld.

Woensdag 3 oktober 2018

Bestuurlijk overleg waterschap Noorderzijlvest.
Het waterschap heeft toegezegd dat zij volledig willen meewerken aan de informatieuitwisseling.
Dit betekent dat zij de huidige en eerdere peilbesluiten beschikbaar stellen.

Donderdag 27 september

Gemeente stuurt brief over de stand van zaken naar buurtbewoners Middenveld
Verslag informatiebijeenkomst 5 september 2018 op website.

Donderdag 27 september

Oprichting klankbordgroep. Het doel van deze groep is het uitwisselen van informatie en het verbeteren van de communicatie.

Maandag 24 september

Uitlezen geplaatste meetbouten aan woningen.

Maandag 24 september

Oprichting gemeentelijke stuurgroep. Hierin zijn vertegenwoordigd collegeleden, de gemeentesecretaris, het management, de voorzitter van de projectgroep, de onafhankelijk voorzitter van de klankbordgroep, de griffier en een administratieve ondersteuning.

Zaterdag 22 september

Bezoek aan de wijk door delegatie gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders.

Dinsdag 18/woensdag 19 september

Bouwkundige controles uitgevoerd door constructeur op verzoek van eigenaren.

Maandag 17 september

Overleg met Woonborg.

Dinsdag 11 september

Inplannen 13 bouwkundige controles.

Maandag 10 september

Uitlezen geplaatste meetbouten aan woningen.

Vrijdag 7 september

Aanbrengen van 2 nieuwe grondwaterpeilpunten.

Woensdag 5 september

Inloopbijeenkomst voor bewoners van de wijk Middenveld.

Maandag 3 september

Extra hekwerken geplaatst.

Zondag 2 september

Nieuwe schade in de 2e woning ontdekt.

Vrijdag 31 augustus

Onafhankelijke constructeur constateert dat een 2e woning onveilig is. De bewoner heeft in overleg het pand verlaten.

Woensdag 29 augustus

Werkzaamheden aan de woning zijn gestart.

Dinsdag 28 augustus

De gemeente geeft opdracht om maatregelen te treffen aan de woning, zodat het directe gevaar voor de omgeving en vervolgschade wordt voorkomen.

Maandag 27 augustus

  • De toezichthouder van de vakgroep Handhaving van de gemeente is ter plaatse geweest.
  • De gemeente geeft een onafhankelijke constructeur opdracht voor onderzoek naar de schade aan 8 woningen.
  • De onafhankelijke constructeur stelt vast dat 1 woning onveilig is. Deze feiten zijn voorgelegd aan de bewoners. Zij verlaten in overleg de woning.

Donderdag 23 augustus

Een medewerker van de afdeling Beheer gaat ter plaatse naar aanleiding van schademeldingen die bij de gemeente zijn ingediend. Hij vraagt de vakgroep Handhaving de situatie te onderzoeken.

Heeft u schade?

Woont u in het gebied Oudgenoegstraat, Van Bergenstraat en Bakkerstraat? Denkt u dat u schade aan uw woning heeft? Lees de pagina Wat kunt u doen bij schade?