Artikel Tijdlijn schade wijk Middenveld

Vanaf begin augustus 2018 heeft de gemeente diverse schademeldingen aan woningen ontvangen. Het gaat hier om woningen uit het gebied Oudgenoegstraat, Van Bergenstraat en Bakkerstraat. In dit gebied zijn de afgelopen jaren werkzaamheden uitgevoerd.

Het college heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar deze schade. Dit onderzoek is verricht door CRUX Engineering. Op maandag 11 februari is bekend gemaakt dat de vervanging van de riolering wordt aangewezen als hoofdoorzaak.

Tijdens een informatiebijeenkomst heeft de gemeente Noordenveld haar excuses aangeboden aan de mensen en families die te maken hebben met, in sommige gevallen, zeer ernstige schade waarvan in twee gevallen bewoners niet meer veilig in hun woning kunnen verblijven. Burgemeester Klaas Smid: "In het bijzonder richt ik mij tot deze mensen, en zeg hen toe dat wij de schades op een nette manier oplossen. Een structurele oplossing waar ruimte zal zijn voor maatwerk, waarin de bewoners nauw betrokken worden en een stem zullen hebben. Ook voor de overige schades in de wijk Middenveld, die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden, geldt dat we dit op een nette manier zullen oplossen. Uiteraard zijn er ook excuses voor deze inwoners van de wijk Middenveld die zich de afgelopen tijd grote zorgen hebben gemaakt."

Hieronder houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. De nieuwste ontwikkelingen staan bovenaan. Ook houden we hier een agenda bij.

Agenda

Datum en tijdActiviteit
25 juni 2019
20.00 uur
Vergadering Klankbordgroep
Gemeentehuis

Tijdlijn

2019

Vrijdag 21 juni 2019

Publicatie overzicht dichtzetten drains.
In alle straten, waar riolering is vervangen in fase 1 en fase 2 in de wijk Middenveld, ligt een drain. Alle uitstroompunten van die drains op die locaties zijn dichtgezet. Daarvan is een overzicht gemaakt.

Woensdag 27 maart 2019

Publicatie onderzoeksresultaten CRUX Engineering BV. op deze site.

Maandag 11 februari 2019

Bewonersbijeenkomst in Hotel Langewold. Presentatie conclusie onderzoek naar schade aan 8 panden Oudgenoegstraat door Ing. Holger Netzel van CRUX Engineering: Vervanging rioolstelsel grote boosdoener.

2018

Woensdag 19 december 2018

Artikel 'Veelgestelde vragen' hernoemd naar Vragen van bewoners, geactualiseerd, vragen en antwoorden toegevoegd

Dinsdag 18 december 2018

Presentatie stand van zaken onderzoek Holger Netzel van CRUX aan klankbordgroep en bewoners 8 panden Oudgenoegstraat

Dinsdag 11 december 2018
Vragen van bewoners aan de klankbordgroep geactualiseerd, antwoorden toegevoegd
Bestand met gegevens grondwateronttrekking toegevoegd op website

Dinsdag 27 november 2018
Bewonersbijeenkomst in Hotel Langewold met presentatie Waterschap Noorderzijlvest.

Donderdag 1 november 2018
Tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep Schade Middenveld zijn vragen van inwoners geïnventariseerd.

Maandag 29 oktober 2018
Presentatie plan van aanpak CRUX Engineering BV tijdens bewonersavond in De Pompstee in Roden.

Dinsdag 16 oktober 2018
Pagina toegevoegd aan de website met links naar interessante informatie op externe websites.

Maandag 15 oktober 2018
Woningcorporatie Woonborg start onderzoek naar schade aan haar woningen in de wijk Middenveld.

Woensdag 3 oktober 2018
Bestuurlijk overleg waterschap Noorderzijlvest.
Het waterschap heeft toegezegd dat zij volledig willen meewerken aan de informatieuitwisseling.
Dit betekent dat zij de huidige en eerdere peilbesluiten beschikbaar stellen.

Donderdag 27 september
Gemeente stuurt brief over de stand van zaken naar buurtbewoners Middenveld
Verslag informatiebijeenkomst 5 september 2018 op website.

Donderdag 27 september
Oprichting klankbordgroep. Het doel van deze groep is het uitwisselen van informatie en het verbeteren van de communicatie.

Maandag 24 september
Uitlezen geplaatste meetbouten aan woningen.

Maandag 24 september
Oprichting gemeentelijke stuurgroep. Hierin zijn vertegenwoordigd collegeleden, de gemeentesecretaris, het management, de voorzitter van de projectgroep, de onafhankelijk voorzitter van de klankbordgroep, de griffier en een administratieve ondersteuning.

Zaterdag 22 september
Bezoek aan de wijk door delegatie gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders.

Dinsdag 18/woensdag 19 september
Bouwkundige controles uitgevoerd door constructeur op verzoek van eigenaren.

Maandag 17 september
Overleg met Woonborg.

Dinsdag 11 september
Inplannen 13 bouwkundige controles.

Maandag 10 september
Uitlezen geplaatste meetbouten aan woningen.

Vrijdag 7 september
Aanbrengen van 2 nieuwe grondwaterpeilpunten.

Woensdag 5 september
Inloopbijeenkomst voor bewoners van de wijk Middenveld.

Maandag 3 september
Extra hekwerken geplaatst.

Zondag 2 september
Nieuwe schade in de 2e woning ontdekt.

Vrijdag 31 augustus
Onafhankelijke constructeur constateert dat een 2e woning onveilig is. De bewoner heeft in overleg het pand verlaten.

Woensdag 29 augustus
Werkzaamheden aan de woning zijn gestart.

Dinsdag 28 augustus
De gemeente geeft opdracht om maatregelen te treffen aan de woning, zodat het directe gevaar voor de omgeving en vervolgschade wordt voorkomen.

Maandag 27 augustus

  • De toezichthouder van de vakgroep Handhaving van de gemeente is ter plaatse geweest.
  • De gemeente geeft een onafhankelijke constructeur opdracht voor onderzoek naar de schade aan 8 woningen.
  • De onafhankelijke constructeur stelt vast dat 1 woning onveilig is. Deze feiten zijn voorgelegd aan de bewoners. Zij verlaten in overleg de woning.

Donderdag 23 augustus
Een medewerker van de afdeling Beheer gaat ter plaatse naar aanleiding van schademeldingen die bij de gemeente zijn ingediend. Hij vraagt de vakgroep Handhaving de situatie te onderzoeken.

Heeft u schade?

Woont u in het gebied Oudgenoegstraat, Van Bergenstraat en Bakkerstraat? Denkt u dat u schade aan uw woning heeft? Lees de pagina Wat kunt u doen bij schade?