Artikel Tijdlijn schade wijk Middenveld

Vanaf begin augustus 2018 heeft de gemeente diverse schademeldingen aan woningen ontvangen. Het gaat hier om woningen uit het gebied Oudgenoegstraat, Van Bergenstraat en Bakkerstraat. In dit gebied zijn de afgelopen jaren werkzaamheden uitgevoerd.

De oorzaak van de schade is op dit moment niet bekend. Het college heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar deze schade om hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over te verkrijgen. Er is nog geen zicht op wanneer de onderzoeksresultaten bekend zijn.

Hieronder houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. De nieuwste ontwikkelingen staan bovenaan.

Dinsdag 11 september

Inplannen 13 bouwkundige controles.

Vrijdag 7 september

Aanbrengen van 2 nieuwe grondwaterpeilpunten.

Woensdag 5 september

Inloopbijeenkomst voor bewoners van de wijk Middenveld.

Maandag 3 september

Extra hekwerken geplaatst.

Zondag 2 september

Nieuwe schade in de 2e woning ontdekt.

Vrijdag 31 augustus

Onafhankelijke constructeur constateert dat een 2e woning onveilig is. De bewoner heeft in overleg het pand verlaten.

Woensdag 29 augustus

Werkzaamheden aan de woning zijn gestart.

Dindag 28 augustus

De gemeente geeft opdracht om maatregelen te treffen aan de woning, zodat het directe gevaar voor de omgeving en vervolgschade wordt voorkomen.

Maandag 27 augustus

  • De toezichthouder van de vakgroep Handhaving van de gemeente is ter plaatse geweest.
  • De gemeente geeft een onafhankelijke constructeur opdracht voor onderzoek naar de schade aan 8 woningen.
  • De onafhankelijke constructeur stelt vast dat 1 woning onveilig is. Deze feiten zijn voorgelegd aan de bewoners. Zij verlaten in overleg de woning.

Donderdag 23 augustus

Een medewerker van de afdeling Beheer gaat ter plaatse naar aanleiding van schademeldingen die bij de gemeente zijn ingediend. Hij vraagt de vakgroep Handhaving de situatie te onderzoeken.

Heeft u schade?

Woont u in het gebied Oudgenoegstraat, Van Bergenstraat en Bakkerstraat? Denkt u dat u schade aan uw woning heeft? Lees de pagina Wat kunt u doen bij schade?