Artikel Participatie

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners structureel en actief meedoen bij het vormen en uitvoeren van het beleid van de gemeente. Daarom stelde de gemeenteraad in 2012 de beleidsnota ‘Noordenveld 2.0; participatie en communicatie in de gemeente Noordenveld’ vast. In deze nota staat hoe wij onze inwoners willen stimuleren om actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid dat gaat over de inrichting van hun leefomgeving.

In Noordenveld vindt participatie plaats in iedere fase van de beleidsontwikkeling. Dat begint al bij het besluit om over een bepaald onderwerp beleid te gaan vormen. Wij maken duidelijke keuzes over de thema’s waarover inwoners kunnen meedenken. Ook maken we zichtbaar welke successen met participatie zijn bereikt.

De titel 'Noordenveld 2.0' staat voor samenwerking en tweerichtingsverkeer en is afkomstig uit de wereld van het internet. De eerste generatie websites was gericht op het verstrekken van informatie. Nu gebruiken we het internet ook voor het ontvangen van informatie en het samenwerken aan documenten.