Artikel Kwaliteitshandvest

De gemeente Noordenveld streeft er naar haar burgers een hoogwaardige dienstverlening te bieden. In haar kwaliteitshandvest geeft de gemeente aan binnen welke tijd en met welke kwaliteit zij een dienst aanbiedt.

In het kwaliteitshandvest hebben we een aantal servicenormen ondergebracht. Uiteraard gaan we regelmatig na of we het aantal servicenormen kunnen actualiseren en uitbreiden. In dit handvest doen wij beloftes over de kwaliteit van onze dienstverlening. Als wij een belofte niet nakomen dan hebben wij iets goed te maken. Dat kan in de vorm van een persoonlijke uitleg, een attentie of een andere vorm van compensatie. Periodiek laten wij de kwaliteit van onze dienstverlening meten. De uitkomsten hiervan publiceren we op onze website en in De Krant.

Het aantal diensten dat onder het Kwaliteitshandvest valt zal gaandeweg uitbreiden. Een actueel overzicht van deze diensten is opgenomen in het Kwaliteitshandvest.