Artikel Huisregels

Wij hanteren de volgende gedragsregels en maatregelen bij al uw  contacten met onze organisatie:

  • U meldt zich altijd bij de balie; bij aanwezigheid zonder afspraak/zonder melding wordt u verzocht het gebouw te verlaten
  • Op schelden, discriminerende taal of schreeuwen wordt u aangesproken; bij herhaling wordt u niet verder geholpen
  • Bedreiging van medewerkers wordt niet getolereerd; u wordt niet verder geholpen en bij herhaling zal u de toegang tot het gebouw worden ontzegd
  • Andere cliënten/ bezoekers lastigvallen is niet toegestaan; u wordt verzocht het gebouw te verlaten
  • Bij gooien met voorwerpen of het aanrichten van vernielingen wordt de politie ingeschakeld voor proces-verbaal; de kosten worden op u verhaald; de toegang wordt u ontzegd
  • Bij handtastelijk worden en lichamelijk geweld wordt de politie ingeschakeld, u wordt het gebouw uitgezet en tegen u wordt een proces-verbaal opgemaakt; de toegang tot het gebouw wordt u ontzegd
  • Huisdieren mogen niet in het gebouw; met een huisdier wordt u niet te woord gestaan
  • Bezit van slag-, steek- of vuurwapen in het gebouw is verboden; u wordt niet te woord gestaan en u wordt verzocht het gebouw te verlaten.
  • Roken, spuiten of snuiven in het gebouw of alcoholgebruik is verboden; in dat geval wordt u verwijderd uit het gebouw

Deze gedragingen worden ook niet geaccepteerd bij contacten tussen medewerkers van de organisatie en cliënten buiten de gebouwen van de organisatie.

De organisatie sanctioneert agressief gedrag in ieder geval door middel van het uitreiken van een waarschuwing