Artikel Documenten verkiezingsuitslagen

Welke documenten

Gemeenten moeten op hun website verschillende documenten openbaar maken die over verkiezingen gaan.

Dit zijn:

  • de processen-verbaal van alle stembureaus
  • de opgave van de burgemeester met stemtotalen van de gemeente
  • een OSV-bestand met daarin de resultaten per stembureau per kandidaat.

Proces-verbaal

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld.

Na de stemming kunnen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunnen zij nagaan of de stemming en de telling van de stemmen correct verlopen zijn. De processen-verbaal worden op de website van de gemeente gezet.