Artikel Stemmen, hoe gaat dat?

Als u mag stemmen krijgt u (samen met de kandidatenlijst) per post een oproep voor de verkiezingen van 21 maart. Op deze oproep staan belangrijke aanwijzingen – waar u kunt stemmen, hoe u zich moet legitimeren enzovoort. Lees deze aanwijzingen zorgvuldig.
U kunt dicht bij huis stemmen (zie uw oproep) maar ook in andere stembureaus in Noordenveld.
U ontvangt de oproep tussen 26 februari en 4 maart.

Wie mag stemmen?

Op de peildatum, 5 februari 2018 moet u aan de voorwaarden voldoen die hieronder staan. Uw stempas wordt gestuurd naar het adres waar u op die datum staat ingeschreven.
Let op: heeft u de Nederlandse nationaliteit dan mag u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum. Heeft u geen Nederlandse nationaliteit maar woont u langer dan 5 jaar in Nederland dan mag u alleen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Gemeenteraadsverkiezingen

U kunt deelnemen als u op de peildatum 5 februari 2018:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • 5 jaar in Nederland woont;
  • ingeschreven bent in de gemeente
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Referendum

U kunt deelnemen als u op de peildatum:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • de Nederlandse nationaliteit bezit;
  • ingeschreven bent in de gemeente;
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Stemmen gemeenteraad

Stemmen doet u door op het stembiljet het witte hokje voor de naam van uw kandidaat met rood potlood in te kleuren en vervolgens het biljet in de stembus te stoppen. De stembureaus openen om 07.30 uur en sluiten om 21.00 uur precies. De adressen van alle stembureaus in Noordenveld vind u op de achterkant van de kandidatenlijst die de gemeente naar uw huisadres stuurt.

Stemmen raadgevend referendum

Voor het raadgevend referendum krijgt u een ander stembiljet: vul het vakje in dat bij uw keuze hoort (vóór of tegen de wet) of vul niets in als u blanco wilt stemmen.
Benodigdheden om te kunnen stemmen
Als u gaat stemmen, neem dan het volgende mee:

  • De twee stempassen. Heeft u geen stempas(sen) ontvangen, of bent u deze kwijtgeraakt? Vraag dan zo snel mogelijk bij de gemeente nieuwe aan.
  • Een paspoort, een rijbewijs of een identiteitskaart. De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar zijn verlopen (bij 'geldig tot' moet 22 maart 2013 of een latere datum staan).

 Meer over verkiezingen en stemmen in ons digitaal loket.