Artikel Gemeenteraad 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart kiezen we voor vier jaar een nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad is de gemeentelijke volksvertegenwoordiging die bepaalt wat er de komende jaren in onze gemeente gaat gebeuren. Dat doet de raad samen met u, met het college van burgemeester en wethouders en met de ambtelijke organisatie van Noordenveld. De verkiezingen van 21 maart gaan dus over Noordenveld en zijn dus best belangrijk.

Meebeslissen

Mee mogen beslissen is een belangrijk recht in onze democratie. Een recht dat u op woensdag 21 maart zelfs twee keer in de praktijk kunt brengen. Dan vinden zowel de gemeenteraadsverkiezingen als een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ook wel de 'sleepwet' genoemd) Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen. Laat uw stem daarom niet verloren gaan!

Meer informatie

Meer informatie over het stemmen kunt u vinden via de links aan de zijkant van deze pagina of op www.elkestemtelt.nl. Voor informatie over het raadgevend referendum kijk op www.referendum-commissie.nl.

Zo ziet de voorkant van het stembiljet voor het raadgevend referendum eruit.

Voorkant stembiljet referendum