Verkiezingen

verkiezingenDe leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van Provincale Staten en van de gemeenteraden worden gewoonlijk éénmaal in de vier jaar rechtstreeks gekozen door middel van algemene verkiezingen. Voor de leden van het Europese parlement zijn er eens in de vijf jaar verkiezingen.