Artikel Verkiezing Europees Parlement 23 mei 2019

Op 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Wie mogen stemmen?

Voor het Europees Parlement mogen in principe alle inwoners van de Europese Unie van achttien jaar en ouder en niet uitgesloten van kiesrecht stemmen. Onderdanen van andere lidstaten moeten zich, om in Nederland te stemmen, registreren bij de gemeente waar ze woonachtig zijn. Dit kon tot 9 april 2019.

Stempas

U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas. Zonder stempas kunt u niet stemmen. De stempas is op 30 april 2019 bij u bezorgd.
Als u uw stempas kwijt bent of niet heeft ontvangen, dan kunt u tot en met woensdag 22 mei 2019 12.00 uur persoonlijk bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Hierbij moet u zich identificeren. U moet in dat geval een geldig identiteitsdocument tonen: deze mag dus niet zijn verlopen!

Stemmen in een willekeurig stemlokaal

Om het u als kiezer gemakkelijker te maken, kunt u in elk stemlokaal binnen de gemeente uw stem uitbrengen. Om te kunnen stemmen, moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Machtigen

Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. Op de achterkant van uw stempas kunt u een andere kiesgerechtigde binnen de gemeente machtigen om voor u te stemmen. Vul de volmacht volledig in!
LET OP: Naast de stempas, moet u de persoon aan wie u uw stempas geeft ook (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs meegeven. Dit mag dus ook een maximaal vijf jaar verlopen document zijn.
Ook kunt u gebruik maken van een schriftelijke volmacht, hiervoor moet u uiterlijk 20 mei 2019 een aanvraag indienen bij de gemeente. Formulieren voor een schriftelijke volmacht zijn bij de gemeente verkrijgbaar of te downloaden via deze site. Indien u een schriftelijke volmacht verleent, hoeft u geen identiteitsdocument te overleggen: de gemeente kan uw gegevens dan in de basisregistratie personen verifiëren.

Kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan kunt u uw stempas laten omzetten in een kiezerspas. De kiezerspas geeft u de mogelijkheid om bij deze verkiezing uw stem uit te brengen in elk stemlokaal in Nederland. De kiezerspas kan zowel schriftelijk als mondeling worden aangevraagd. Een schriftelijk verzoek moet u uiterlijk op maandag 20 mei 2019 bij uw gemeente indienen. Een mondeling verzoek om een kiezerspas aan te vragen (in persoon bij uw gemeente) kunt u uiterlijk doen tot en met woensdag 22 mei 2019 12.00 uur.

Identificatieplicht

U moet zich bij het uitbrengen van uw stem bij het stembureau identificeren met een geldig identiteitsdocument. Geldige identiteitsdocumenten zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij deze verkiezing mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 23 mei 2019 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat 'geldig tot 24 mei 2014' of elke latere datum.
Bent u uw identiteitsdocument kwijt of is het gestolen, dan kunt u zich bij het stembureau melden met het door de gemeente opgestelde verklaring van vermissing of diefstal en een ander document waarop uw naam is vermeld en waarop een foto van u is afgebeeld.

Zelfstandig stemmen voor mensen met een visuele beperking

Mensen met een visuele beperking kunnen tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei 2019 zelfstandig stemmen. Dit kan op het stembureau in het gemeentehuis in Roden.

Het zelfstandig stemmen gaat met behulp van een mal en gesproken kieslijsten. Een handleiding en de gesproken kieslijsten zijn vanaf dinsdag 21 mei 2019 te beluisteren op de website van de oogvereniging:

Noordenveld is 1 van de 20 gemeenten in Nederland die deze mogelijkheid bieden en de enige gemeente in Noord-Nederland. Met een kiezerspas kunnen ook mensen met een visuele beperking uit andere gemeenten in het gemeentehuis van Noordenveld komen stemmen.

Meer informatie

Op de kandidatenlijst die uiterlijk 20 mei 2019 huis-aan-huis wordt bezorgd kunt u zien op wie u kunt stemmen.
Informatie over de verkiezing is ook te vinden op de website www.europese-verkiezingen.eu. Heeft u na het raadplegen van die site nog vragen, dan kunt u zich wenden tot het Informatiepunt Verkiezingen.
Het Informatiepunt Verkiezingen is op werkdagen telefonisch te bereiken van 09.00 tot 17.30 uur op het telefoonnummer 070 426 7329. Mailen kan ook, naar informatiepunt@kiesraad.nl