Nieuwsbericht Grenzeloos Naoberschap: motto en logo van het themajaar Vluchteling

Gepubliceerd op: 12 april 2016 13:40

Themajaar vluchteling

Grenzeloos Naoberschap klein
"De gemeenteraad wil dat het themajaar bijdraagt aan het leggen van verbinding tussen 'oude' en 'nieuwe' inwoners van Noordenveld. Maar hoe vertaal je die wens naar een motto en logo? Met een groep betrokken inwoners, waaronder twee nieuwe inwoners, hebben we hier uitgebreid over nagedacht," aldus portefeuillehouder Gerrit Alssema." Met de uitkomsten daarvan is vormgever Douwe Buiter aan de slag gegaan en heeft een aantal ontwerpen voorgesteld. Het ontwerp van het jaar van de cultuur: 'Noordenveld laat zich zien', is ook van de hand van Douwe.

Grenzeloos Naoberschap

"Uiteindelijk heeft de stuurgroep van het themajaar Vluchteling unaniem voor het motto 'Grenzeloos Naoberschap' gekozen", aldus Alssema. "De gekleurde puzzelstukjes in de vorm van mensen symboliseren de verbinding tussen de oude en nieuwe inwoners van Noordenveld. Er is bewust gekozen voor puzzelstukjes om aan te geven dat de integratie van vluchtelingen een complex vraagstuk is. En daar ligt gelijk de link met het motto. Immers, de gedachte van naoberschap: 'omzien naar elkaar', is niet exclusief voor hen die dezelfde taal spreken, maar is (of zou dit moeten zijn) een universele gedachte".

Noordenveld, natuurlijk samen!

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de gemeente zelf de organisatie van het themajaar vorm gaat geven. De initiatieven voor het themajaar moeten uit de samenleving komen. De rol van de stuurgroep van het themajaar is om dat proces te faciliteren en ondersteunen. Zo kan de stuurgroep subsidie toewijzen, organisaties met elkaar in contact brengen, netwerken opzetten, communicatie verzorgen, enz. Maar de ideeën komen van onze inwoners, oud en nieuw. In de stuurgroep is de gemeente, het welzijnswerk, vluchtelingenwerk en statushouders vertegenwoordigd.

Het motto en logo is te zien in de draaideur van de ingang van het gemeentehuis. Dus heeft u even tijd, draai een paar rondjes en laat het motto eens goed op u inwerken.