Artikel Subsidie viering 75 jaar vrijheid

In 2020 vieren we dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn. Wilt u in dit kader een activiteit organiseren, dan kunt u hier misschien subsidie voor krijgen. U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Gebruik het algemene formulier om subsidie aan te vragen. Vermeld bij uw aanvraag dat het gaat om een aanvraag in het kader van 75 jaar vrijheid.

Vraag subsidie aan

Voorwaarden

  • U kunt de subsidie aanvragen tussen 1 september 2019 en 30 november 2020
  • Er is € 56.000,- beschikbaar. Maximale bijdrage per aanvraag € 5.000,-. Op = op
  • De activiteit moet bijdragen aan het doel: gedenken 75 jaar vrijheid
  • De activiteit vind plaats tussen 1 september 2019 en 31 december 2020
  • De subsidie is beschikbaar voor nieuwe activiteiten en voor aanvullende initiatieven op bestaande activiteiten
  • 25 % van de kosten bestaat uit een eigen bijdrage van de organisator / via derden of door zelfwerkzaamheid

Wat wordt niet gesubsidieerd?

  • Activiteiten die niet bijdragen aan het doel
  • Kosten van begeleidende/ondersteunende organisaties die al door de gemeente worden gesubsidieerd
  • Kosten van initaiatieven die voortvloeien uit de normale bedrijfsvoering
  • Kosten van eten en drinken