Artikel Raads- en coalitieakkoord

De uitwerking van de verkiezingen

Op 21 maart gingen we in Noordenveld allemaal naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij heeft u een keuze gemaakt voor een politieke partij en hun standpunten en uw stem uitgebracht op wat u belangrijk vindt.
De partijen hebben daarna gesprekken gevoerd en de gemeenschappelijke belangen uit de partijprogramma's vertaald naar een raads- en coalitieakkoord voor de komende 4 jaar. De coalitie (College van B&W) wordt gevormd door Gemeentebelangen, PvdA/GroenLinks en CDA en ChristenUnie.

Noordenveld weet raad

Het raadsakkoord 'Noordenveld weet raad' is opgesteld door alle fracties in de gemeenteraad. Met dit raadsakkoord wil de gemeenteraad een bijdrage leveren aan het effectief en efficiënt besturen van de gemeente.

Verbinden, samenwerken, doen!

Daarnaast hebben de coalitiepartijen het akkoord Verbinden, samenwerken, doen!' opgesteld in een afzonderlijk document. Dit is een aanvulling, verdieping en nadere uitwerking van het raadsakkoord. Gemeentebelangen, PvdA/Groen Links, CDA en ChristenUnie hebben op deze wijze de verbinding en samenwerking gezocht.