Artikel Wat vindt u van het raads- en coalitieakkoord?

De gemeenteraad en het college van B&W willen graag weten wat u, als inwoner van Noordenveld vindt, van het concept raads- en coalitieakkoord. Daarom kunt u de komende twee weken, tot 6 juni, de twee stukken hier raadplegen en uw reactie erop geven.

De uitwerking van de verkiezingen

Op 21 maart gingen we in Noordenveld allemaal naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij heeft u een keuze gemaakt voor een politieke partij en hun standpunten en uw stem uitgebracht op wat u belangrijk vindt.
De partijen hebben daarna gesprekken gevoerd en de gemeenschappelijke belangen uit de partijprogramma's vertaald naar een raads- en coalitieakkoord voor de komende 4 jaar. De coalitie (College van B&W) wordt gevormd door Gemeentebelangen, PvdA/GroenLinks en CDA en ChristenUnie.

Noordenveld weet raad

Het raadsakkoord 'Noordenveld weet raad' is opgesteld door alle fracties in de gemeenteraad. Met dit raadsakkoord wil de gemeenteraad een bijdrage leveren aan het effectief en efficiënt besturen van de gemeente.

Verbinden, samenwerken, doen!

Daarnaast hebben de coalitiepartijen het akkoord Verbinden, samenwerken, doen!' opgesteld in een afzonderlijk document. Dit is een aanvulling, verdieping en nadere uitwerking van het raadsakkoord. Gemeentebelangen, PvdA/Groen Links, CDA en ChristenUnie hebben op deze wijze de verbinding en samenwerking gezocht.

Is dit de juiste koers?

Betrokkenheid draagt bij aan draagvlak voor ideeën, een levendige democratie en een vernieuwende samenleving. Daarom willen de gemeenteraad en het college van B&W graag weten wat u van deze voorgestelde koers vindt. De komende twee weken heeft u als inwoner van Noordenveld, tot 6 juni, de kans om de twee stukken te raadplegen en (hieronder) uw reactie erop te geven.

Wat gebeurt er met mijn reactie?

De gegeven reacties en opmerkingen worden verzameld en met een advies aangeboden aan de gemeenteraad. Het is mogelijk dat de gemeenteraad op basis hiervan beslist dat er nog wijzigingen in het akkoord komen of dat onderwerpen met extra aandacht worden meegenomen in de uitvoering van het akkoord. Op 4 juli zal de raad de definitieve versie van het raads- en coalitieakkoord vaststellen.