Artikel Spreekrecht

Bij commissievergaderingen heeft het publiek het recht om zich over geagendeerde onderwerpen uit te spreken. Dit spreekrecht beperkt zich tot de punten die op de agenda van de openbare commissievergadering staan.

De maximale spreektijd per persoon is 5 minuten, de totale maximale spreektijd per agendapunt is 15 minuten. Zijn er meer dan drie sprekers dan wordt deze tijd verdeeld over het aantal sprekers.

Sprekers moeten zich van tevoren melden. Dit kan tot 12.00 uur ’s middags op de dag van de vergadering, telefonisch bij de griffier, telefoon 14 050, of met het  digitale formulier onderaan dit scherm.

De commissievergaderingen worden aangekondigd op de gemeentepagina. De data van de vergaderingen zijn tevens terug te vinden in de vergaderkalender op deze site.

Wanneer u uw bijdrage van tevoren aan de griffie stuurt, kan uw bijdrage worden toegevoegd aan de adviezenlijst van de raadscommissie. U kunt dit doen per post, per e-mail (postbus@gemeentenoordenveld.nl) of door uw bijdrage als bijlage toe te voegen aan het digitale formulier onderaan deze pagina.

De agenda en bijbehorende stukken van de commissievergaderingen kunt u vinden op de website van de raad.