Artikel Onderzoeken en jaarverslagen

Onderzoeken van de rekenkamercommissie

Handhavingsbeleid brandveiligheid (pdf, 297 KB)
Een onderzoek naar het handhavingsbeleid op het gebied van brandveiligheid in gemeente Noordenveld.

Brief rekenkamercommissie over rapport handhavingsbeleid brandveiligheid (pdf, 88 KB)
Brief van de rekenkamercommissie als aanvulling op het onderzoeksrapport Handhavingsbeleid brandveiligheid.

Uitvoering Wmo in Noordenveld: hulp bij het huishouden (pdf, 588 KB)
Rapportage van het onderzoek naar uitvoering van de hulp bij het huishouden in de gemeente Noordenveld over de periode 2007-2010 (2012)

Onderzoek BOR (pdf. 602 KB)
Rapportage van het onderzoek naar de doeltreffendheid en uitvoering van het BOR (beheer openbare ruimte) (2012)

Onderzoek aftoppingsbijdrage sociale woningbouw (pdf, 252 KB)
Onderzoek naar de praktijk en effectiviteit van de bestemmingsreserve Volkshuisvesting. Dit fonds heeft een rol gespeeld bij het tot stand komen van een aantal sociale woningbouwprojecten in de gemeente (2012)

Sturen is een werkwoord (pdf, 319 KB)
Onderzoek naar ISD Noordenkwartier door de rekenkamercommissies van Noordenveld, Marum en Leek (2010)

Evaluatie Rekenkamercommissie Noordenveld (pdf, 97 KB)
Rapportage van een onderzoek naar effectiviteit en functioneren van de Rekenkamercommissie (2009)

Communicatie in beeld (pdf, 3,4 MB)
Eindrapportage van een onderzoek naar  de communicatiepraktijk in de gemeente Noordenveld

Mensinge-complex (pdf, 432 KB)
Een onderzoek naar de gang van zaken rond de revitalisering van het Mensinge-complex in Roden

Praktijk van verlening van bouwvergunningen (pdf, 368 KB)
Een onderzoek naar de snelheid, zorgvuldigheid en wijze waarop bouwvergunningen verleend worden

Slagvaardig aangelegd? (pdf, 98 KB)
Een onderzoek naar de verwerving van locatie De Aanleg te Peize door de gemeente Noordenveld.

De broedende kip niet storen (pdf, 280 KB)
Evaluatie totstandkoming woonzorgcomplex Vasalis.

Kostentoerekening en kostendekking van gemeentelijke heffingen in de gemeente Noordenveld (pdf, 188 KB)

Kwaliteit van het grondbeleid van de gemeente Noordenveld (pdf, 312 KB)

Jaarverslagen

Jaarlijks maakt de rekenkamercommissie een verslag.