Artikel Rekenkamercommissie

Sinds de invoering van de dualisering van het gemeentebestuur, zijn gemeenten verplicht een lokale rekenkamer in te stellen. De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur. De rekenkamercommissie is dus één van de controle-instrumenten voor de Raad. De Rekenkamercommissie Noordenveld opereert onafhankelijk van de gemeenteraad en bepaalt zelf welke onderzoeken in een bepaald jaar worden uitgevoerd. De rekenkamercommissie wil hiermee bijdragen aan de kwaliteit van het lokale bestuur en ziet zijn rapportages dan ook vooral als leermomenten voor het gemeentebestuur.

Missie en werkwijze

De missie en werkwijze van de rekenkamercommissie staan beschreven in het reglement van orde.
Reglement van Orde Rekenkamercommissie Noordenveld (pdf, 37 KB)

Verordening

Verordening op de rekenkamercommissie

Contact

Mocht u vragen hebben aan of over de Rekenkamercommissie of onderzoeksonderwerpen willen aandragen, dan kunt u dit doen met het webformulier of met een brief. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de Rekenkamercommissie via telefoonnummer 050 - 50 27 222. Het postadres is: Rekenkamercommissie Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.