Artikel Presidium

Het Presidium regelt een aantal werkzaamheden van de gemeenteraad zoals het behandelen van ingekomen stukken, de raadsagenda etc.

Het Presidium bestaat uit de fractievoorzitters, de voorzitter van de Raad, de voorzitter van de Raadscommissie en de raadsgriffier en komt bijeen voorafgaande aan de vergaderingen van de Raadscommissie en de Raad.

De vergaderingen van het presidium zijn openbaar.