Artikel Praten met de raadsfracties?

Kom naar het fractieoverleg van de gemeenteraad Noordenveld!

Iedere woensdag voorafgaande aan de vergaderingen van raadscommissie en gemeenteraad, houden de politieke fracties overleg in het gemeentehuis.

Tijdens het fractieoverleg worden onder meer de onderwerpen voor raadscommissie en de gemeenteraad besproken. Het is openbaar; ook u kunt daar onderwerpen bespreken met een of meer fracties.

Wanneer u het fractieoverleg wilt bezoeken, kunt u zich daarvoor aanmelden met het formulier Aanmelden fractieoverleg onder 'Meer informatie'. Gebruik van het formulier is niet verplicht, maar u biedt de raadsfracties zo de mogelijkheid zich voor te bereiden op uw onderwerp. Het is daardoor ook makkelijker voor fracties om onderling af te stemmen, bijvoorbeeld als u alle fracties op één avond wilt bezoeken.

Het fractieoverleg wordt gehouden in de bestuursvleugel van het gemeentehuis te Roden, Raadhuisstraat 1. U kunt daar terecht via de voormalige hoofdingang.