Gemeenteraad

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders besturen de gemeente. De gemeenteraad is als het ware het algemeen bestuur en het college van burgemeester en wethouders het dagelijks bestuur. Dit betekent dat de raad de grote lijnen van het beleid vaststelt en controleert of het college dit uitvoert.

De gemeenteraad wordt elke vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente en bestaat uit 8 politieke partijen. De gemeenteraad vergadert twee keer per maand op woensdagavond.

De gemeenteraad heeft een eigen website: Hier kunt u onder andere documenten inzien en verslagen van raadsvergaderingen beluisteren.