Artikel Wat doet het college?

Het college van burgemeester en wethouders is als het ware het dagelijks bestuur de gemeente. Het college bereidt de besluiten voor die de gemeenteraad neemt. Over veel onderwerpen mag het college zelf besluiten nemen. De medewerkers van de gemeente ondersteunen het college bij de voorbereiding en de uitvoering van besluiten.

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. De besluiten die tijdens deze vergadering worden genomen vindt u in de B&W-besluitenlijst.