Nieuwsbericht Wyberen

Gepubliceerd op: 18 oktober 2016 16:15

Henk Kosters
Het wybertje. U kent het wel. Het oude hoest- en keeldropje. In de vorm van een ruit. Daarvan afgeleid is het werkwoord wyberen, vaak gebruikt bij creatieve sessies. Je begint te brainstormen over een idee, associeert/waaiert breed uit over allerlei ideeën en gaat weer indikken tot een uiteindelijk goed idee. Dit proces komt overeen met de ruitvorm van het wybertje....

Deze aanpak is op vele manieren toe te passen. Voor iets kleins, maar ook voor grote processen.
In mijn vorige baan heb ik vaak gewyberd om een probleem bij het ontwikkelen van een gebied op te lossen. Je bekijkt niet alleen het probleem of het gebiedje zelf, maar maakt het groter, bekijkt het van verschillende invalshoeken. Helemaal mooi als je dat ook nog kunt doen al sparrend met een ander of met grote groepen. Vervolgens ga je weer indikken en kom je uiteindelijk tot een oplossing. Vaak ook een andere dan je in 1e instantie had gedacht.

Ook in mijn huidige werk ben ik vaak aan het wyberen. En ik denk velen van ons ook. Misschien wel onbewust. Voor een klein agendaprobleempje, een lastig gesprek, de keuze van een overhemd of jurk, wie nodigen we uit voor ons feestje, enz, enz.

We hebben als gemeente deze aanpak ook gevolgd bij het maken van onze omgevingsvisie en afgelopen vrijdag ook bij het symposium Norgerduinen. Van het oorspronkelijk probleem permanent bewonen in het bos ja/nee, uitgewaaierd tot een groter gebied en bekeken vanuit verschillende invalshoeken. Dat hebben we gedaan met maar liefst 130 mensen! Een mooie ochtend.
Maar is het probleem nu opgelost? Nee nog lang niet. Het is slechts een 1e stap in het wyberen, maar in mijn beleving wel een hele belangrijke! In februari gaan we samen kijken of we nog verder gaan uitwaaieren of dat we aan het indikkingsproces kunnen beginnen.

De betrokken bewoners en recreanten in de Norger bossen weten nog niet waar ze aan toe zijn. Ik snap heel goed, dat ze dat heel graag op korte termijn willen weten. Dit proces, dit wyberen, zal echter een langere doorlooptijd vragen: een visie maken, vervolgens een plan (met geld en spelregels) en tot slot uitvoeren. Ik ben er echter van overtuigd dat dit de enige weg is om een duurzame oplossing te creëren voor alle partijen!

Henk Kosters