Nieuwsbericht Vrij en vrolijk Volksgezang

Gepubliceerd op: 20 september 2016 09:55

Gerrit Alssema
Zaterdagmorgen 3 september was ik aanwezig bij de toogdag van de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang in de Pompstee te Roden. Namens het college mocht ik de opening verrichten.

Bij binnenkomst wachtte mij een aangename verrassing. De zaal was geheel bezet. Enkele honderden leden van de 17 afdelingen uit geheel Nederland waren aanwezig. Fijn, om te constateren dat zoveel leden van de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang, zelfs uit Zoetermeer, waren afgereisd naar Roden om hier met elkaar een gezellige dag te hebben. Door samen te zingen en te luisteren naar muziek van twee koren. Als wethouder kom je regelmatig in aanraking met zaken die je verrassen. Dat er een Nederlandse Vereniging voor Volkszang bestond was mij niet bekend. Een vereniging die 110 jaar geleden werd opgericht. In beginsel géén koor maar leden die één of meerdere keren per maand bij elkaar komen. Gezellige bijeenkomsten waar ze met véél plezier véél zingen. Noordenveld heeft zelfs twee afdelingen, in Peize en Roden. Het bevestigt mijn beeld dat je niet in staat bent op van alles op de hoogte te zijn. Het is daarom fijn dat wij als collegeleden worden uitgenodigd voor bijeenkomsten als deze om daarmee onze kennis van activiteiten in de samenleving te vergroten.

In het programmaboekje schrijft mevrouw Reyntjes (voorzitter van de afdeling Roden) het volgende: "Zingende mensen zijn gelukkige mensen" is een uitspraak waarvoor geen wetenschappelijk bewijs is gevonden, waar ik beslist in geloof". Of het waar is kan ik niet beoordelen, wel heb ik gezien en gehoord dat er met veel enthousiasme werd gezongen.

De vereniging heeft zich als opdracht gesteld om Nederlandse volksliedjes als cultuurschatten te bewaren. Ze worden niet alleen bewaard maar ook gezongen. Van zingen word je vrolijk, samen zingen draagt bij aan elkaar ontmoeten. In 110 jaar is er op zanggebied veel veranderd dat maakt het zo bijzonder dat Volkszangbijeenkomsten nog steeds bijdragen aan het verbinden van mensen.
Ook ik heb deze morgen fijn meegezongen met bekende en onbekende liedjes. De bijeenkomst geopende ik met de woorden van het laatste couplet van het lied van de "Volkszang". Hier sluit ik mijn eerste blog daarmee af.

Daarom laat het lustig klinken,
wat ons "Volkszang" heeft geleerd.
't Is een kostb're schat voor 't leven,
die de levenslust vermeêrt:
Troost en kracht in bange tijden,
waar de vreugd de smart vervang',
Blijft door 't leven ons geleiden,
vrij en vrolijk Volksgezang.

 

Gerrit Alssema