Nieuwsbericht Vreugde en Verdriet

Gepubliceerd op: 13 december 2016 16:15


Het (en uiteraard uw) College van Burgemeester en Wethouders heeft een roerige maand achter de rug. Een maand waarin vreugde en verdriet dicht bij elkaar lagen en waarin het dagelijkse werk natuurlijk ook gewoon doorging.

Vertrekkende penningmeester

Allereerst werden we geconfronteerd met het plotselinge vertrek van 'onze penningmeester'; Gerrit Alssema. Gerrit kampte met gezondheidsklachten en het advies van de huisarts was helder; zeker een half jaar rust. En hoewel het besluit hem zwaar viel, had Gerrit niet zo veel te willen. Stoppen en zo snel mogelijk weer kerngezond worden!

Politiek Talent van het Jaar

Henk Kosters had het er iets beter voor staan. Hij werd medio november genomineerd als Politiek Talent van het Jaar en afgelopen vrijdag was voor hem D-Day. En jawel; de bloemen en de beker waren voor hem. Een terechte bekroning als je het mij vraagt. Henk kennende is dit heuglijke feit op gepaste wijze gevierd enne.... Dat mag ook!

Voetballen grote leerschool

Nu we het toch over winnen en verliezen hebben; mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik nogal vol zit van sport en dat vooral het voetbalspelletje mij aan het hart gaat. Niet alleen omdat het prachtig is om te doen, maar ook omdat een teamsport bij uitstek geschikt is om ervaringen op te doen die 'ons' verder kunnen brengen in het dagelijkse leven. Leiderschap, veerkracht, samenwerken, wegcijferen voor het grotere belang, gezamenlijk doelen stellen en zeker ook successen vieren; het hoort er allemaal bij. Zelf durf ik te stellen dat ik zonder mijn voetbalervaringen (inclusief allerlei nevenfuncties) niet op deze stoel had gezeten.

Team college

Ook voor ons als College geldt dat we als een team moeten opereren. En dat lukt ons, denk ik, heel aardig. Er is echter wel één groot verschil met een voetbalteam. Ook wij hebben gezamenlijke doelen (zaken realiseren die we aan het begin van deze periode hebben afgesproken en bijdragen aan zaken die er toe doen in onze gemeente), maar inherent aan de politiek is dat we op onderdelen verschillende belangenafwegingen maken. Een boeiend proces.

Begrip

Om terug te komen op beide eerder genoemde heren. Met Gerrit kon ik heerlijk botsen. Met name in het 1e jaar moesten we geregeld even stoom afblazen na een College(dins)dagje. Maar gaandeweg kregen we meer begrip voor elkaars mening. Ook omdat we elkaar steeds beter leren kennen. We waren het nog steeds niet altijd eens, maar we groeiden als team. En wat nooit veranderde; we bleven lachen en stonden uiteindelijk altijd achter onze gezamenlijke besluiten. Kortom; een prima teamlid die we (en vooral de gemeente Noordenveld) echt gaan missen.

Klankbord

En dan Henk. Net als Gerrit een prima Collega. Maar voor mij ook wel iets meer dan dat. Een klankbord en soms zelfs een vaderfiguur. Best wel lekker, zeker als er thuis niemand op de bank zit waar je even 'tegenaan kunt lullen'. Kortom; een prima teamlid waar we (en vooral de gemeente Noordenveld) nog veel plezier aan gaan beleven. Tot zover de persoonlijke noot in deze blog.

Binnenkort op sterkte

Om af te sluiten; ik ben er trots op dat ik onderdeel mag uitmaken van het team van College en Wethouders in Noordenveld en hoop dat we binnenkort weer op sterkte zijn om ook de komende anderhalf jaar tot een aantal aardige prestaties te komen.

Voor nu rest mij niets anders dan u alvast fijne feestdagen te wensen en een heel gelukkig en gezond 2017. Maak er wat moois van!

 

Reint-Jan Auwema