Nieuwsbericht Verantwoordelijk

Gepubliceerd op: 25 oktober 2016 00:00

Gerrit Alssema

Een nieuw blog schrijven, dat betekent nadenken, agenda napluizen en vooral bedenken wat je gaat schrijven, wat zou interessant zijn om te vertellen. Terugbladerend in de agenda kom ik verschillende onderwerpen tegen waar je iets over zou kunnen schrijven. Een aantal daarvan zijn al uitgebreid in de pers aan de orde geweest. Deze kunnen worden overgeslagen. Verschillende overleggen zijn wellicht wel interessant maar het zijn vaak oriënterende/voorbereidende gesprekken die nog niet tot resultaat hebben geleid dat ik via deze blog kan delen.

Schnitgerfestival

Orgels in Drenthe
Op uitnodiging van het bestuur van Stichting Groninger Orgelland mocht ik aanwezig zijn bij het openingsconcert van het Schnitgerfestival in de Martinikerk te Groningen. Het college ontving de uitnodiging op grond van het feit dat er zich in de kerk van Peize een, zoals de Stichting Orgelland Groningen schrijft, grote historische schat bevindt: het Schnitgerorgel. De geschiedenis van het orgel begint in 1631 in de Pepergasthuiskerk te Groningen. In 1862 werd het orgel gekocht en geplaatst in de kerk in Peize. Daarnaast is er ook een het bijzonder orgel in de Catherinakerk te Roden, een Hinszorgel. Beide orgels zijn gebouwd door bekende orgelbouwers die in Noord-Nederland verschillende orgels hebben gebouwd, verbouwd en aangepast. Want wanneer je kijkt naar de geschiedenis merk je dat er in de loop der jaren flink is hersteld en aangepast. Een zeer bijzonder stukje erfgoed waar wij naar de toekomst toe verantwoordelijkheid voor dragen. Het bijwonen van dit openingsconcert is een bijzondere ervaring geweest. Ook in Noordenveld vinden met enige regelmaat orgelconcerten plaats. Naast de twee hierboven genoemde orgels hebben wij in de gemeente namelijk een grote diversiteit aan orgels. Informatie daarover is te vinden op www.orgelsindrenthe.nl

Drentse Energiedeal

Een andere bijzondere gebeurtenis was de ondertekening van de Drentse Energiedeal. Op vrijdag 7 oktober hebben ruim 70 verschillende partijen, zoals woningcorporaties, overheden, marktpartijen, vertegenwoordigers van de Drentse inwoners en kennisinstellingen, de Drentse Energiedeal ondertekend. Met deze unieke deal starten zij de gezamenlijke 'Expeditie Energieneutraal Wonen'. www.energieexpeditiedrenthe.nl. Een omvangrijk en ambitieus plan om het wonen van alle inwoners van Drenthe in 2040 energieneutraal te laten zijn. Wat mij bij dit soort processen opvalt is dat geld centraal staat. Natuurlijk is er geld mee gemoeid maar de diepere betekenis ligt in het feit dat wij het in 2040 zonder fossiele brandstoffen gaan doen. Wanneer je daar je gedachten over laat gaan is er nog veel te doen om dat voor elkaar te krijgen. Het is niet alleen een financiële kwestie, maar vooral investeren in de toekomst. De vraag die wij ons moeten stellen is of wij daar de verantwoordelijkheid voor willen dragen en bereid zijn maatregelen te nemen die zich niet altijd terugverdienen in geld, maar perspectief biedt voor volgende generaties.