Nieuwsbericht Scheiden is leuk?!

Gepubliceerd op: 31 januari 2017 10:50

Henk Kosters

Veranderingen

De laatste tijd is er op het gebied van afval veel veranderd. Groente-, fruit- en tuinafval in de "groene" container wordt 1x per 2 weken opgehaald. Het plastic kan ook 1x per 2 weken in zakken bij de straat worden gezet. Papier in de "blauwe" container wordt 1x per 4 weken op gehaald. Ook het restafval in de "grijze" container wordt nu 1x in de 4 weken opgehaald. Vooral over die grijze container was veel te doen.

Wat moet ik daar mee?

Toen ik net wethouder was en afval in portefeuille had, dacht ik in eerste instantie een beetje naïef: wat moet ik daar mee. Maar ik was er al heel snel achter dat het een zeer interessante en boeiende portefeuille is. Het onderwerp heeft aan de ene kant veel te maken met thema's als milieu, recycling, circulaire economie, enzovoorts.

Bewustwording en gedragsverandering

Maar het "raakt" daarnaast ook alle inwoners. Het is immers "beet te pakken" en heeft invloed op het dagelijks handelen van ons allemaal. Feitelijk is het een kwestie van bewustwording en gedragsverandering. En dat is (ook voor een wethouder) niet altijd even gemakkelijk. Tegelijk zie ik na een maand al vele positieve reacties van onze inwoners en ook in onze keuken thuis is scheiden al heel gewoon.

"Is dat wel GFT?"

Een dubbelbakje in de keuken voor groen en grijs, een plastic zak in de bijkeuken voor het plastic. En ook nog een doos voor het oud papier. En af en toe discussies: "Mag dat wel in de plastic zak? Is dat wel GFT? Hee, je hebt dat spul in het verkeerde bakje gegooid!"

Teveel plastic

En wat we nu natuurlijk allemaal merken: er is enorm veel plastic! En dat hebben ook onze medewerkers gemerkt. Er is bij de eerst rondes in 2017 al veel meer plastic opgehaald dan bij de rondes in 2016! Bij onze boodschappen en inkopen halen we veel plastic in huis.

Verpakkingsindustrie

Het is dan ook terecht dat de discussie steeds meer gaat over de verpakkingsindustrie: als je namelijk geen plastic produceert heb je ook geen plastic afval. Dat is echter een landelijk en lastig traject.

Afvalcoach

Voorlopig concentreren wij ons maar op het scheiden. En je ziet dat het ophalen van de grijze container 1x in de 4 weken goed te doen is. Natuurlijk zijn er specifieke situaties. Bijvoorbeeld gezinnen met luiers. Zij kunnen via een afvalcoach advies vragen.

Maak er een sport van

Waar het een tijd geleden op verjaardagen ging over "ze kunn'n wel niet wies weez'n", hoor ik nu steeds meer enthousiaste verhalen over het afval scheiden. Mensen bevragen elkaar, dagen elkaar uit en maken er echt een sport van.
Over een jaar zullen we het allemaal evalueren, maar voorlopig is mijn conclusie: afval scheiden is goed en leuk!