Nieuwsbericht Respect

Gepubliceerd op: 15 november 2016 09:55


Afgelopen zondag mocht ik als gast aanwezig zijn bij onze partnergemeente Sögel bij de plechtigheden van Volkstrauertag, samen met een delegatie uit Norg. Onze aanwezigheid werd zeer op prijs gesteld.

Op Volkstrauertag worden in Sögel alle slachtoffers van oorlogen en geweld herdacht. Tegelijk biedt de dag een moment van reflectie over de vraag wat wij kunnen doen voor de bevordering van vrijheid en medemenselijkheid in de wereld. Burgemeester Irmgard Welling hield een indrukwekkend betoog bij de vredesboom die onlangs geplant is bij het raadhuis van Sögel. Een vredesboom die gewijd is aan de verbondenheid met allen en vooral met kinderen die te lijden hebben van de verschrikkelijke gevolgen van oorlog en geweld. Ook in Sögel wordt onderdak geboden aan mensen die op de vlucht zijn en een nieuw "thuis" proberen te vinden. Met veel medewerking en betrokkenheid van de inwoners. Een betrokkenheid die ik ook ervaar in Noordenveld, zoals onlangs bij de opening van het nieuwe pand van Vluchtelingenwerk. De vredesboom moet tevens jongere generaties herinneren aan het geluk dat wij hebben geen oorlog te kennen. De boom drukt uit dat vrede geen vanzelfsprekendheid is.

Burgemeester Welling memoreerde het feit dat de Europese Unie ons al 70 jaar vrede heeft gegeven. Zij sprak haar verwondering uit over het zo gemakkelijk ter discussie stellen van het Europese idee, ook al functioneert de EU niet altijd naar behoren.

Sögel herbergt inmiddels inwoners met 45 nationaliteiten. Vertegenwoordigers hingen hun oorspronkelijke vlagsymbool aan de boom en uitten hun vredeswens. Een bijzonder moment. Vervolgens voerde een stille tocht langs de synagoge en het oorlogsmonument. Bij dat monument sprak de heer Talens mooie woorden over de band tussen Sögel en Noordenveld. Een band die symboliseert hoe over grenzen heen samenwerking en verbondenheid gestalte krijgt. Een kleine bijdrage van onze kant aan het bevorderen van vrede op ons kleine stukje wereld. Op 4 mei brengen we dat tot uitdrukking bij de herdenking in Norg waar mensen uit Sögel te gast zijn.

Maar hoe klein ook, van grote waarde voor het delen van respect over grenzen heen in onze gezamenlijke Europese geschiedenis.

Klaas Smid