Nieuwsbericht Domweg trots

Gepubliceerd op: 31 oktober 2017 17:15

Klaas Smid 2017
In de zaterdageditie van de Volkskrant kom ik een mooi artikel tegen van Jurre van den Berg, correspondent van de Volkskrant voor Noord-Nederland en woonachtig in Peize.

Wat wij al langer wisten

"Domweg gelukkig in Noord-Drenthe" is de pakkende kop boven het artikel. Uit een onderzoek van de RABO en de Universiteit Utrecht blijkt de tevredenheid van inwoners in Noord-Drenthe over hun woonomgeving en de balans tussen hun werk en privéleven. De inwoners voelen zich gezonder, prettiger en veiliger dan in de rest van ons land. Van den Berg verbaast zich over zoveel ophef over iets dat hij uit eigen ervaring al lang wist. Nu valt er altijd wel wat af te dingen op dergelijke onderzoeken en ranglijstjes en zijn er altijd zaken voor verbetering vatbaar. Maar toch.....een resultaat om trots op te zijn en mooi om zo in het landelijke nieuws te komen en zelfs het NOS journaal te halen.

Maar er is meer

Vaak zijn we als Drenten te nuchter en te bescheiden in het uitdragen van datgene waarin we goed zijn. Laat ik ook een paar voorbeelden uit de praktijk schetsen, die met andere voorbeelden zijn aan te vullen.

Voorbeeld voor rest van Nederland

Onlangs was de voorzitter van de PO raad, de landelijke belangenorganisatie van het Primair Onderwijs, op bezoek in Een. De wijze waarop de samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs in Een heeft geresulteerd in een nieuwe school maakte indruk op de landelijk voorzitter. Zij stelde dit als een voorbeeld voor de rest van Nederland als antwoord op krimp en het gevaar van sluiting van scholen in de kleine dorpen.

Ministerie onder indruk van aanpak in gevangenissen Veenhuizen

Afgelopen week was een ambtelijke delegatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie op bezoek in Veenhuizen. Om kennis te nemen van de aanpak ten aanzien van reïntegratie en resocialisatie in Esserheem en de jeugdgevangenis. De samenwerking met alle partners, waaronder de Intergemeentelijke Sociale Dienst, maakte indruk.

Ruime aandacht voor proef gedetineerde vaders

Bovendien had de landelijke pers ruime aandacht aan de proef in Leeuwarden en Veenhuizen om gedetineerde vaders betrokken te houden bij hun gezin. Ter voorkoming van recidive en om de schade bij kinderen te beperken als gevolg van de verkeerde keuzes van de vaders.

"Het kun minder" zeggen we als bescheiden noorderlingen. Maar als inwoner en burgemeester in Noordenveld ben ik trots op deze mooie resultaten en daarom promoot ik al het goede waarop we als Noordenvelders best trots mogen zijn van ganser harte! Ik ben inderdaad domweg gelukkig in Noord-Drenthe!