Nieuwsbericht Wateroverlast Laan van Havezathen in Norg wordt aangepakt

Gepubliceerd op: 25 augustus 2017 09:10

Aanleg van een holle berm en een verlaging in het terrein moeten wateroverlast aan de Laan van Havezathen in Norg gaan voorkomen. De werkzaamheden hiervoor beginnen in de week van 28 augustus 2017.

Aanleiding

In de zomer van 2015 stond 4 keer veel water op straat aan de Laan van Havezathen in Norg. Na het analyseren van deze gebeurtenissen is in overleg met bewoners gekozen voor verbeteren van de waterafvoer.

Afgelopen jaar zijn drainages doorgespoten en is het parkeervak bij de Kwartelstraat verhoogd. Ook heeft onderzoek in 3 woningen plaats gevonden naar binnenhuisriolering.

Wat gaat er nu gebeuren?

Nu is de beurt aan de Laan van Havezathen. Langs deze weg wordt een groene, holle berm aangelegd die het water veel sneller zal afvoeren naar de Fabriekssloot.

Om de waterafvoer aan te kunnen leggen wordt de Laan van Havezathen over een gedeelte versmald tot 5 meter, en worden twee wegkruisingen bij de Nachtegaalstraat en bij Batinge aangepast. Bij de aansluiting naar het groengebied wordt het maaiveld verlaagd en ontstaat een natuurlijke vijver.

De berm en de inritten worden ondergronds verstevigd met een steenfundering. Op verzoek van bewoners wordt er een aantal extra parkeerplaatsen aangelegd.

Door het verbeteren van de waterafvoer zal de overlast verdwijnen. Enige hinder blijft altijd bestaan, simpelweg omdat het altijd nog harder kan gaan regenen. Het water kan straks sneller worden afgevoerd, er zal daardoor minder water op straat staan.


Wanneer gaat dit gebeuren?

In verband met de bereikbaarheid zal het werk in fases worden uitgevoerd. De woningen blijven te allen tijde per voet bereikbaar.

De aannemer start in de week van 28 augustus 2017 met de werkzaamheden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden begin oktober worden afgerond. De voortgang van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarom is dit een globale planning.

Wie gaat het werk uitvoeren?

De aannemer die het werk uitvoert is Koen Meijer BV uit Veendam. De heer T. Struijk is de uitvoerder. Hij is dagelijks op het werk aanwezig en is bereikbaar op telefoonnummer (06)15 04 29 87. De heer A. Hollander zal het werk namens de gemeente begeleiden. Hij is bereikbaar op het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 050.

Bewoners kunnen met vragen, problemen of opmerkingen bij hen terecht.

Wat betekent dit voor de inwoners?

Wanneer de werkzaamheden voor uw inrit en uw straat worden uitgevoerd, kunt u niet met de auto bij uw pand komen. We streven ernaar om dit zo kort mogelijk te laten duren. De aannemer zal u op de hoogte stellen voordat hij met de werkzaamheden voor uw inrit begint.

Wilt u er zeker van zijn dat u weg kunt met de auto, parkeer hem dan buiten het werkterrein.

Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden voor u overlast zullen veroorzaken. Wij zullen er echter alles aan doen om dit tot een minimum te beperken.

Afvalinzameling

De vuilnisauto kan niet bij uw woning komen als de rijbaan is opgebroken. Maar u kunt uw container(s) op de gebruikelijke plaats zetten. De aannemer zorgt ervoor dat uw container op een plaats komt te staan waar die kan worden geleegd. Ook zet hij de container weer terug.