Nieuwsbericht Verslag inwonersbijeenkomst 16 februari Centrumvisie Roden

Gepubliceerd op: 02 maart 2017 15:15

Donderdagavond 16 februari bestond er de mogelijkheid voor Rodenaren om mee te denken over een nieuwe centrumvisie voor Roden. Het doel van de avond was de bewoners zoveel mogelijk zelf te laten nadenken over de sterke- en verbeterpunten van Roden, maar ook over de kansen die Roden heeft om in de toekomst een leuk en aantrekkelijk centrum te blijven. Er is voor deze aanpak gekozen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de wijze waarop Roden, in haar huidige situatie, wordt beleefd door haar inwoners.Inwonersbijeenkomst Centrumvisie 16 feb

Sterke punten

Ongeveer 30 inwoners kwamen op deze avond af en hebben op een interactieve wijze hun mening laten horen. De goede busverbinding tussen Roden en de stad Groningen, de mooie omgeving rond Roden zoals de Onlanden en Mensinge, het ruime aanbod aan parkeermogelijkheden en de oost-west steegjes die de winkelstraten met elkaar verbinden werden onder andere genoemd als sterke punten van het centrum van Roden. Deze aspecten kunnen worden behouden en wellicht worden aangesterkt in de toekomst, omdat ze een kwaliteit vormen van Roden.

Verbeterpunten

Naast aandacht voor de sterke punten van is er ook aandacht besteed aan de verbeterpunten van het dorp. Zo werd er gesproken over het parkeren van de vele auto's in de Heerestraat, de verkeersveiligheid en het lage aantal zebrapaden op straat. Naast deze verkeerskundige verbeterpunten kwam de uitstraling van het centrum aan bod, dit mag best wat Drentser zijn en veel inwoners vielen over de grote hoeveelheid van leegstaande panden in het centrum.

Kansen

De inwoners hebben naast deze aspecten ook nagedacht over de kansen die kunnen worden benut in de toekomst. Roden mag volgens hen meer op de kaart worden gezet, aangezien het bestaat uit prachtige cultuurhistorie, de leegstand kan worden aangepakt door tijdelijke winkels in de panden, toerisme kan vanuit de culturele- en sportieve kant meer worden aangetrokken en het centrum zou volgens een aantal bewoners meer kunnen profiteren van de kennis die zich in korte tijd in de Health Hub gevestigd heeft.

Dromen

De avond sloten we af met een rondje waarin ieders dromen voor Roden besproken konden worden. Dit is gedaan om inwoners op een creatieve manier te laten nadenken over hoe Roden er in de toekomst uit zou kunnen zien. We willen iedereen graag oproepen om dat denkproces van start te laten gaan en te sparren met elkaar over de mogelijkheden die er voor Roden liggen.

Op woensdag 12 april wordt er een tweede inwonersbijeenkomst georganiseerd. Deze avond zal een moment vormen, waarop deze ideeën met elkaar gedeeld kunnen worden. Nadere informatie over plaats en tijdstip van deze avond volgt. In de tussentijd kunnen nieuwe en aanvullende ideeën met ons worden gedeeld via postbus@gemeentenoordenveld.nl t.a.v. B.J. Bodewes, projectleider Centrumvisie Roden.