Nieuwsbericht Verkiezing Tweede Kamer

Gepubliceerd op: 07 februari 2017 09:10

Op woensdag 15 maart 2017 wordt de verkiezing voor de Tweede Kamer gehouden. De stemlokalen zijn van 07.30 uur tot 21.00 uur geopend.

Stemlocaties

Met uw stempas kunt u in de gemeente Noordenveld stemmen waar u maar wilt. Op uw stempas staat het stemlokaal vermeld dat in de buurt van uw adres is.

De stemlokalen ziet u op de kaart.

Wie mogen er stemmen bij de verkiezing voor de Tweede Kamer?

Om een stem uit te kunnen brengen bij de verkiezing voor de Tweede Kamer gelden de onderstaande voorwaarden:
1. u moet de Nederlandse nationaliteit bezitten;
2. u bent op de dag van de stemming 18 jaar of ouder;
3. u bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Stempas

De stempas wordt voor 1 maart 2017 bij u bezorgd. U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas. Zonder stempas kunt u niet stemmen.
Als u uw stempas kwijt bent of niet heeft ontvangen, dan kunt u tot en met dinsdag 14 maart 2017 tot 12.00 uur bij de gemeente in persoon een vervangende stempas aanvragen. Hierbij moet u zich identificeren. U moet in dat geval een geldig identiteitsdocument tonen: dat mag dus niet zijn verlopen!

Kiezerspas

Bent u op 15 maart 2017 niet in de gelegenheid uw stem in uw eigen gemeente uit te brengen, maar wel ergens anders in Nederland? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen bij uw eigen gemeente. Met de kiezerspas kunt u stemmen in alle Nederlandse gemeenten.
Het formulier hiervoor kunt u aanvragen bij uw gemeente of downloaden via de site. Bij de aanvraag moet u uw stempas voegen. Zorg dat uw gemeente uw ingevulde aanvraagformulier uiterlijk 10 maart 2017 ontvangt. U kunt bij uw gemeente tot en met 14 maart 2017 tot 12.00 uur uw aanvraag ook mondeling doen.

Machtigen

Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. Op de achterzijden van de stempas staat het formulier waarmee u een onderhandse volmacht kunt geven aan een andere kiesgerechtigde binnen uw gemeente.

LET OP: naast de stempas, moet u de persoon aan wie u uw stempas geeft (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs meegeven.

Ook kunt u gebruik maken van een schriftelijke volmacht, hiervoor moet u uiterlijk 10 maart 2017 een aanvraag indienen bij de gemeente. Formulieren voor een schriftelijke volmacht zijn bij de gemeente verkrijgbaar of te downloaden via de site. Indien u een schriftelijke volmacht verleent, hoeft u geen identiteitsdocument te overleggen: de gemeente kan uw gegevens dan in de basisregistratie personen verifiëren. Deze volmacht mag ook gegeven worden aan iemand uit een andere gemeente.

Stemmen in een willekeurig stemlokaal

Om het u als kiezer gemakkelijker te maken, kunt u in elk stemlokaal binnen de gemeente uw stem uitbrengen. Om te kunnen stemmen, moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Identificatieplicht

Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het Nederlandse paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij de verkiezing voor de Tweede Kamer mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 15 maart 2017 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat 'geldig tot 16 maart 2012' of elke latere datum.

Bent u uw identiteitsdocument kwijt of is het gestolen, dan kunt u zich op het stembureau melden met de verklaring van vermissing van de gemeente en een ander document waarop uw naam is vermeld en waarop een foto van u is afgebeeld.

Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u er geen aanvragen, dan kunt u een schriftelijke volmacht verlenen. Dat kan tot en met uiterlijk 10 maart 2017.

 

Meer informatie

Informatie over de verkiezing vindt u op www.elkestemtelt.nl