Nieuwsbericht Vergadering gemeenteraad en raadscommissie

Gepubliceerd op: 18 april 2018 14:50

Op woensdag 25 april 2018 vergaderen de raad en de raadscommissie in het gemeentehuis. De raadsvergadering begint om 20.00 uur. Na afloop van de raad begint de vergadering van de raadscommissie. Beide vergaderingen zijn openbaar; u bent van harte welkom!.

Gemeenteraad

Op de agenda van de raadsvergadering staan de onderstaande onderwerpen:
- De beantwoording door B&W van artikel 40-vragen van de Lijst Groen Noordenveld;
- De benoeming van plaatsvervangende raadscommissieleden;
- Krediet voor een nieuwe telefooncentrale*;
- Ondersteuning netwerksamenwerking Veiligheidshuis*.
*De laatste twee punten zijn rechtstreeks (dus zonder behandeling in de raadscommissie) voor de raad geagendeerd. Voor deze twee punten geldt het spreekrecht).

Raadscommissie

Op de agenda van de raadscommissie staat het volgende punt:
- Verordening Wmo en Jeugdwet 2018.

Klik hier om de agenda's en de bijbehorende stukken te raadplegen en via de knop formulieren kunt u het formulier invullen voor het spreekrecht. Dit formulier moet op woensdag 25 april vóór 12.00 uur bij de griffie binnen zijn.

Noordenveld voert momenteel een nieuw raadsinformatiesysteem in. Vanwege de bijbehorende werkzaamheden is dit nog niet via de agenda van de gemeentelijke website te raadplegen.

De link naar het nieuwe raadsinformatiesysteem is www.gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad