Nieuwsbericht Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen

Gepubliceerd op: 26 april 2017 15:55

Op woensdag 26 april 2017 hebben burgemeester Klaas Smid en loco-burgemeester Alex Wekema zeven Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.

Uitreikingen door burgemeester Klaas Smid:

  • Mw. Jeichien Helder-Boerma, Peize. Lid in de Orde van Oranje Nassau.
  • Dhr. Henk Buring, Roderwolde. Lid in de Orde van Oranje Nassau.
  • Mw. Tiny Renkema-Kemkers, Roden. Lid in de Orde van Oranje Nassau.
  • Dhr. Evert Bulten, Roden. Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Uitreikingen door loco-burgemeester Alex Wekema:

  • Dhr. Henk Hagedoorn, Een. Lid in de Orde van Oranje Nassau.
  • Mw. Dinie Haaijer-Hindriks, Roden. Lid in de Orde van Oranje Nassau.
  • Dhr. Egbert Brink, Roden. Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Jeichien Helder-Boerma (77)

1989-heden, vrijwilliger Culturele Kring Peize:
Vanaf 1989 tot heden is mevrouw Helder vrijwilliger bij de 'Culturele Stichting Drentse Activiteiten Peize', thans de 'Culturele kring Peize'. Zij werkt samen met de stichting Welzijn in Noordenveld (stichting WiN), verzorgt optredens voor peuters en basisschoolleerlingen en organiseert voorleesochtenden in het Drents organiseert voor de basisscholen.

1998-2004, voorzitter en lid van de activiteitencommissie van de Nivon:
Mevrouw Helder was van 1998 tot 2004 voorzitter van de Nivon-afdeling Roden-Leek-Peize en lid van de activiteitencommissie en organiseerde tal van activiteiten en cursussen op het gebied van cultuur en natuur.

2004-heden, vrijwilliger 'Huus van de Taol':
Mevrouw Helder is een zogenaamde 'keurnoot'. Een keurnoot helpt mee de streektaal uit te dragen. Zij helpt mee met algemene werkzaamheden voor de vereniging en organiseert en coördineert daarnaast het voorlezen in het Drents op de basisscholen. .

2006-2014, vrijwilliger dagopvang 'De Stiel':
Dagopvang 'De Stiel' is voor ouderen die zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan contacten, of geen zinvolle dagbesteding meer kunnen realiseren in hun thuissituatie.

2008-heden, vrijwilliger stichting steun onderhoud dorpskerk Peize (SSODP):
Mevrouw Helder is bestuurslid van de SSODP. De stichting heeft als doel het vergaren van donaties voor het onderhoud van de buitenkant van de kerk en het omliggende kerkhof.

De heer Henk Buring (62)

1975-2010, vrijwilliger Korfbalvereniging ODA Roderwolde:
De heer Buring had binnen de vereniging verschillende functies Zo was hij, 6 jaar wedstrijdsecretaris, 6 jaar penningmeester, 25 jaar toto-lotto functionaris, jarenlang organisator van het jaarlijkse verenigingstoernooi . Hij heeft meegeholpen met het opzetten van het jubileumboek ter gelegenheid van de viering van het 35 jarig bestaan van de vereniging.

1982-2011, bestuurslid Vereniging voor Dorpsbelangen Roderwolde e.o.:
Als secretaris en vicevoorzitter voor Dorpsbelangen, behartigde hij de belangen van de inwoners bij de realisatie van de Haven in Roderwolde, de aanleg van het waterbergingsgebied De Onlanden, de realisering van het kunstwerk over het oerbos en de coördinatie van de vrijwilligerswerkzaamheden en de inzet van het materiaal bij de bouw van de Multi Functionele Accommodatie De Doefkamp. Ook was hij actief betrokken bij het organiseren van de vroeger gehouden autocross in Roderwolde,en was hij voorbereider van de verbouw en inrichting van het 'Rowolmer archief'.

1988-heden, bestuurslid en vrijwilliger Tennisvereniging Roderwolde:
De heer Buring was van 1988 tot begin 2016 bestuurslid van de tennisvereniging. Hij nam altijd het voortouw en geeft nog steeds leiding bij alles wat met de tennisbaan te maken heeft. De heer Buring organiseert daarnaast toernooien en verzorgt promotieactiviteiten.

Mevrouw Tiny Renkema-Kemkers (65)

2007-heden, bestuurslid van de Historische Vereniging Roon:
Mevrouw Renkema is bestuurslid. Zij vertegenwoordigt het bestuur bij de redactievergaderingen van het tijdschrift en organiseert mede de 'Rôneravonden/-middagen'. Zij is heel actief in het archief en houdt zich bezig met de lopende zaken in de vereniging.

2000-2007, bestuurslid Vrouwen van Nu in Roden:
Ze was bestuurslid van 2000-2003, penningmeester en vicevoorzitter van 2003-2006 en voorzitter van 2006-2007. Mevrouw Renkema heeft medewerking verleend aan de actie NBvP 'Vrouwen van Nu' Noordenveld: 'te vinden in het donker', reflecterende huisnummerbordjes, Noodzaak! En is nog steeds actief binnen de leiding van de gymnastiekgroep voor de Vrouwen van Nu.

1997-heden, lid comité Open monumentendagen gemeente Noordenveld:
Zij organiseert de Open Monumentendagen in Roden. Haar inzet en houding wekt enthousiasme bij anderen. Zodoende weet zij telkens weer mensen te betrekken bij evenementen en activiteiten.

2008-heden, organisatie van de Meertmoand, Dialektmoand:
Mevrouw Renkema organiseeert samen met een paar andere leden van het comité deze activiteit in maart om de culturele waarde van de streektaal onder de aandacht van de mensen te brengen.

1998-heden, vrijwilliger in het verzorgingscentrum 'De Hullen' in Roden:
Mevrouw Renkema is al vanaf 1998 wekelijks actief als vrijwilliger bij het Verzorgingscentrum De Hullen te Roden. De wijze waarop zij de bewoners begeleid is er een waarbij de bewoners zoveel mogelijk zelf inbreng hebben.

De heer Evert Bulten (75)

1994-2001, vrijwilliger begeleiding meervoudig gehandicapten Stichting Welzijn Zonhove in Son, Brabant.

2001-heden, vrijwilliger begeleiding meervoudig gehandicapten Woonzorgcentrum Stichting De Zijlen in Tolbert:
De heer Bulten begeleidt meervoudig gehandicapten voor de Stichting 'De Zijlen' in Tolbert. De cliënten zijn mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Zonder vrijwilligers hebben zij beduidend minder beweging en actie in hun leven. Het is niet eenvoudig om mensen met ernstige meervoudige beperkingen te ondersteunen. Cliënten met EMD vragen om veel meer dan gemiddelde aandacht. Het gaat om complexe zorg.

De heer Henk Hagedoorn (55)

1975-1986, vrijwilliger voetbalvereniging GOMOS, Norg
De heer Hagedoorn was trainer-begeleider van een jeugdelftal en trad af en toe op als scheidsrechter. Ook trainde hij twee dameselftallen. Het eerste dameselftal is onder zijn leiding kampioen geworden.

1986-2010, vrijwilliger en medeoprichter van de loopgroep Norg
De heer Hagedoorn is medeoprichter van de loopgroep in Norg en heeft de Noord Drenthe loop opgericht en heeft de Bastiaannetcross opgericht, een cross door de bossen van Norg, iedere laatste zaterdag in november. Hij regelde ook de deelname van de loopgroep aan activiteiten, zoals de run van Winschoten en de Dijkenloop. De heer Hagedoorn werd voorzitter van de stichting loopsport Norg die enige jaren later is opgericht.

1994-heden, vrijwilliger/voorzitter van de buurtvereniging Norgerweg, Een
De heer Hagedoorn is eerst lid geweest en werd daarna voorzitter van de buurtvereniging Zijn werkzaamheden bestaan uit het organiseren van activiteiten voor de buurt/straat

1988-2006, vrijwilliger Sportvereniging Een (SV EEN)
De heer Hagedoorn was voetbaltrainer bij de jeugd en de senioren. Hij is ook regelmatig scheidsrechter geweest en organiseerde de jaarlijkse wedstrijd van de ouders tegen de voetballers.

2007-heden, vrijwilliger schaatsvereniging Noordenveld/Noord-Oost Drenthe
De heer Hagedoorn is voorzitter van de vereniging en regelt de uitgifte van baankaarten. Hij is contactpersoon voor de KNSB en de gemeente Tynaarlo en is spreker en jurylid bij langebaan- en marathonwedstrijden.

2004-heden, voorzitter-secretaris van de skeelervereniging De Draai, Haulerwijk
De heer Hagedoorn is voorzitter en secretaris en medeorganisator van het Nederlands kampioenschap in-line skaten. Hij is spreker bij clubwedstrijden en marathonwedstrijden in de gehele noordelijke regio en had een groot aandeel gehad in de baanverbreding van de skeelerpiste in Haulerwijk. Hij organiseert mede clinics om de jeugd enthousiast te maken voor de sport.

2005-heden, vrijwilliger bij de KNSB
Als vrijwilliger bij de KNSB is hij onder meer jurylid bij baan- , marathon- en wegwedstrijden en is spreker bij deze wedstrijden, verspreid over het land.

2012-heden, wedstrijdcommissaris KNSB, gewest Drenthe
De heer Hagedoorn is als jurylid mede verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijden, is bochtencommissaris bij het marathonschaatsen en is spreker bij wedstrijden marathonschaatsen.

1992-2008, vrijwilliger Asser Atletiek Club '61 (AAC '61)
De heer Hagedoorn was trainer van de loopgroep. Hij organiseerde activiteitenzoals "Rondje IJsselmeer" . Hij liep zelf ook mee bij deze grote activiteiten.

2004-heden, Live-radioverslag doen van skeelerwedstrijden
De heer Hagedoorn brengt iedere zondag een live-verslag uit op de radio van skeelerwedstrijden.

Mevrouw Dinie Haaijer-Hindriks (71)

1990-heden, vrijwilliger, coördinerend gastvrouw bij het UMCG Groningen
Mevrouw Haaijer is al meer dan 25 jaar vrijwillig gastvrouw bij het UMCG Groningen. Zij begeleidt patiënten en heeft een signalerende functie om patiënten te ondersteunen. Zij geeft aandacht en tijd aan degenen die dat even nodig hebben. Daarnaast maakt zij roosters voor de vrijwilligers. Bovendien is zij een vraagbaak voor de vrijwilligers en organiseert zij de vergaderingen.

1995-2009, vrijwilliger speelgoedmuseum Kinderwereld in Roden
Als vrijwilliger van Speelgoedmuseum Kinderwereld was mevrouw Haaijer actief bij met name het baliewerk. Eén van haar sterke punten was het enthousiast vertellen over het wel en wee van het museum en wat er zoal te zien was. Vertellen is een gave van haar.

De heer Egbert Brink (77)

1957-heden, lid/bestuurslid/penningmeester EHBO District Drenthe
De heer Brink is al sinds 1957 vrijwilliger. Van 1983 tot 1990 was hij penningmeester van de plaatselijke EHBO afdeling in Roden. Sinds 1992 is hij penningmeester van het District Drenthe van de EHBO. Als EHBO-er bij het Rode Kruis is hij onder andere ingezet bij de treinkapingen, de gijzelingsactie in Boven-Smilde en op de vakantieboot voor gehandicapten, de Henry Dunant.
De heer Brink is al docent eerste hulp sinds 1972 en heeft in die functie talloze vrijwilligers opgeleid voor het EHBO-diploma.

1957-1983, Lid/vrijwilliger Het Nederlandse Rode Kruis
De heer Brink werd in 1957 lid geworden van het Nederlandse Rode Kruis en is hij als vrijwilliger met regelmaat ingezet op EHBO-posten bij evenementen en gebeurtenissen.

1993-2003, vrijwilliger/bestuurslid Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, afdeling Roden
De heer Brink heeft sinds de oprichting van de Afdeling Roden in 1983 als secretaris de Afdeling bestuurd.

1972-2012, Docent EHBO
De heer Brink heeft 40 jaar lang EHBO cursussen gegeven. Vaak meerdere cursussen per week.

2015-heden, Lid landelijke verenigingsraad KNV EHBO
Als lid van de verenigingsraad houdt de heer Brink toezicht op het functioneren van het landelijk bestuur en het landelijk bureau in Zeist.