Nieuwsbericht Uitnodiging bijeenkomst inkoopproces Jeugd-Wmo en Beschermd Wonen

Gepubliceerd op: 18 maart 2019 08:55

De raamcontracten Jeugd-Wmo en Beschermd Wonen worden niet verlengd voor het jaar 2020. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding in volle gang.

Wij nodigen u uit voor een bijeenkomst op dinsdag 19 maart van 15.00-16.30 uur, om u te informeren over het inkoopproces.

Locatie Fletcher Hotel Zeegse Duinen, Schipborgerweg 8, 9483 TL  Zeegse.

Inleiding

In september 2018 heeft er een uitgebreide evaluatie van de resultatenmatrix plaats gevonden waarbij ook een afvaardiging van de zorgaanbieders betrokken was. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat de huidige systematiek van resultaatgericht werken over het algemeen prima functioneert, maar dat het systeem wel doorontwikkeld moet worden. Op grond van deze evaluatie, in combinatie met de financiele tekorten van de NMD-gemeenten, hebben de colleges van de NMD-gemeenten besloten de raamovereenkomsten met u als zorgaanbieder niet te verlengen per 1 januari 2020.

Inkoopproces

Om recht te doen aan de doorontwikkeling van de resultatenmatrix met daaraan gekoppeld de transformatie opdrachten, de financiele opgave en de verschillende kwaliteitscriteria behorende bij de resultaten kiezen de NMD-gemeenten ervoor om meerdere trajecten in de markt te zetten. Hierbij maken we gebruik van verschillende aanbestedingstechnieken. We denken aan een combinatie van een traditionele aanbesteding en een onderhandelingsprocedure met vooraankondiging. Om de tijdsinvestering van zorgaanbieders en gemeentes enigszins te beperken proberen we zoveel mogelijk resultaten te clusteren in een aanbesteding.

Voorlopig tijdpad aanbesteding

DatumActiviteit
dinsdag 19 maart 2019 Informatiebijeenkomst inkoopproces
woensdag 20 maart 2019 Publicatie TenderNed, inclusief marktconsultatievragen
woensdag 3 april 2019 Uiterste datum beantwoording marktconsultatievragen
april/mei 2019 Verdiepende gesprekken marktconsultatie
juni 2019 Publicatie aanbestedingsdocumenten
juli 2019 Nota van inlichtingen
september 2019 Uiterste inleverdatum aanbiedingen zorgaanbieders
september/oktober 2019 Selecteren aanbiedingen zorgaanbieders
oktober 2019 Voorlopige gunning
november 2019 Definitieve gunning

Voorlopig tijdspad onderhandelingsprocedure met vooraankonidging

DatumActiviteit
dinsdag 19 maart 2019 Informatiebijeenkomst inkoopproces
woensdag 3 april 2019 Publicatie TenderNed
april/mei/juni 2019 Verdiepende gesprekken marktconsultatie
september 2019 Publicatie aanbestedingsdocumenten
september 2019 Nota van inlichtingen
oktober 2019 Uiterste inleverdatum aanbiedingen zorgaanbieders
oktober/november 2019 Selecteren aanbiedingen zorgaanbieders
november 2019 Voorlopige gunning
december 2019 Definitieve gunning