Nieuwsbericht Twaalf Drentse gemeenten slaan handen ineen: Hoe veilig voelt u zich in onze gemeente?

Gepubliceerd op: 22 augustus 2017 09:15

De Veiligheidsmonitor

In alle Drentse gemeenten wordt een onderzoek uitgevoerd naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van politie, brandweer en gemeente op het gebied van veiligheid: de Veiligheidsmonitor. Circa 19.000 inwoners verdeeld over 12 gemeenten ontvangen het onderzoek en kunnen hun mening geven over hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren. Zij krijgen voor 24 augustus een vragenlijst toegestuurd. De resultaten worden begin 2018 verwacht.

Alle Drentse gemeenten doen één keer per vier jaar mee met de Veiligheidsmonitor. Dit is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid. I&O Research voert dit onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gemeenten en politie.

Wie doet mee?

Deelnemers zijn willekeurig geselecteerd door het CBS uit de Basisregistratie Personen. Elke inwoner van 15 jaar en ouder kan een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. Alle dorpen en wijken zijn meegenomen in de selectie, zodat de gemeente de uitkomsten van het onderzoek niet alleen gemeentebreed, maar ook op gebiedsniveau krijgt.

Resultaten Veiligheidsmonitor

Iedere gemeente ontvangt een eigen rapport met uitkomsten. Door te werken met één onderzoeksmethode en vragenlijst, worden op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk-, regionaal (Drenthe)- als lokaal niveau (gemeente of wijk/gebieden).

Nieuw veiligheidsbeleid

Evenals bij het onderzoek in 2013/2014, gebruiken de gemeenten ook deze keer de uitkomsten van dit onderzoek onder andere bij het maken van nieuw veiligheidsbeleid, het bepalen van de lokale inzet van de politie en brandweer en het bijsturen van bestaande veiligheidsbeleid binnen het sociale domein.

Burgemeester Klaas Smid: "Ik roep inwoners die een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen op om zoveel mogelijk mee te werken".