Nieuwsbericht Terugblik op wekelijkse inzameling GFT-afval

Gepubliceerd op: 02 oktober 2018 10:20


Deze zomer, vanaf juni tot en met half september, heeft de gemeente voor het eerst wekelijk het gft-afval opgehaald. Dit was een succes en dus gaan we het volgend jaar weer doen.

Waarom de wekelijkse inzameling?

Uit sorteerproeven bleek dat er nog veel gft-afval in de restafvalcontainer verdwijnt. Ook was er sprake van stankoverlast in de zomermaanden. Om dit te verminderen, besloot de gemeente om de gft-container in de zomermaanden wekelijks te legen. Nu is deze periode voorbij en gaan we weer over op de tweewekelijkse inzameling.

Wat heeft het opgeleverd?

In elk geval minder klachten over stinkende containers! Ook is er (ondanks de droogte) 150.000 kilo meer gft-afval ingezameld dan in dezelfde periode vorig jaar. Wij zijn dan ook heel tevreden over de wekelijkse inzameling van het gft-afval.

Wat kan er beter?

Het kan natuurlijk altijd beter. Zo waren de extra chauffeurs die werden ingezet, niet goed bekend in het gebied waar we inzamelden. Ook zamelden we op andere tijdstippen in dan u gewend was. Dat leidde ertoe dat er soms containers bleven staan en pas in de reguliere ronde weer geleegd werden.

Eerder beginnen?

Meerdere inwoners vroegen ons of we volgend jaar eerder dan begin juni kunnen starten met het wekelijks inzamelen van gft-afval. Dat is helaas nog niet mogelijk vanwege de vele feestdagen die in deze periode vallen en de logistieke problemen die dat oplevert.

Sorteerproef

In week 37 nam de gemeente Noordenveld een proef om te kijken wat inwoners in hun restafvalcontainers doen. Uit de sorteerproef bleek dat slechts 7% van het restafval bestond uit gft-afval, en dat was dan ook nog alleen keukenafval (geen tuinafval). Een jaar geleden was nog 32% van het restafval gft-afval. Die 32% bestond toen voor de helft uit keukenafval en de andere helft uit tuinafval. Uit deze proef kunnen we in elk geval de conclusie trekken dat er beduidend minder gft-afval in de restafvalcontainer wordt gegooid en is de wekelijkse GFT-inzameling succesvol.

Meer weten over afval scheiden? Download de Afval Wijzer-app of kijk op de afvalwijzer.