Nieuwsbericht Subsidieregelingen voor stimulering gebruik elektrische fietsen en auto’s verlengd tot en met 15 september

Gepubliceerd op: 11 juli 2017 08:50

Binnen het project 'Herstructurering bedrijventerrein Roden' heeft de gemeente geld beschikbaar voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid. In dat kader heeft het college een tweetal subsidieregelingen vastgesteld, te weten de regelingen 'Stimulering fietsgebruik' en 'Stimulering gebruik elektrische auto's'.

Bedrijven die gevestigd zijn op het bedrijventerrein bij Roden kunnen gebruik maken van deze regelingen, waarin een subsidie wordt verstrekt voor de aanschaf van oplaadpalen voor elektrische auto's en voor fietsenstallingen met oplaadpunten voor elektrische fietsen. De subsidie bedraagt:

  • voor elektrische laadpalen 50 % van de kosten tot een maximum bedrag van € 500
  • voor fietsenstallingen 25 % van de kosten tot een maximumbedrag van € 2.500

Voorwaarden

Subsidie aanvragen

Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 15 september 2017.

Elektrische laadpalen en fietsenstalling

Bedrijven die van één of beide regelingen gebruik willen maken, zijn vrij om daarvoor hun eigen leverancier te kiezen. Wij willen er echter uitdrukkelijk op wijzen, dat verschillende lokale partijen hen hierbij graag van dienst zullen zijn !

Deze subsidieregeling wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Drenthe.