Nieuwsbericht Subsidie jaar van het cultureel erfgoed

Gepubliceerd op: 17 april 2018 09:20

Dinsdag 6 maart is het themajaar Cultureel Erfgoed Noordenveld officieel afgetrapt in de Brinkhof in Norg. Verschillende organisaties en inwoners die zich bezighouden met het cultureel erfgoed van Noordenveld presenteerden daar hun activiteiten.
Om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de bekendheid van ons cultureel erfgoed, heeft de gemeente Noordenveld voor 2018 een bescheiden subsidiepot van €20.000 beschikbaar gesteld. Organisaties en personen die zo'n activiteit willen ondernemen kunnen onder bepaalde voorwaarden hiervoor subsidie krijgen.

Criteria

De gemeente verstrekt een subsidie uit deze pot voor initiatieven die in het Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 plaatsvinden. Deze initiatieven moeten:

  • bijdragen aan het vergroten van de bekendheid bij inwoners – met name bij jongeren – van het belang van het cultureel erfgoed van Noordenveld;
  • bijdragen aan het gemeentebreed vergroten van de betrokkenheid van organisaties en inwoners – met name jongeren – bij het cultureel erfgoed van Noordenveld
  • samenwerking tussen personen en organisaties in Noordenveld bevorderen.

Aanvraag

De gemeente neemt een subsidieaanvraag pas in behandeling als deze compleet is. Compleet wil zeggen dat de aanvraag een duidelijke omschrijving van de activiteit bevat waarin het verband met het themajaar deugdelijk wordt onderbouwd. De aanvraag moet zijn voorzien van de gegevens van de aanvrager en van een begroting waaruit ook de eigen bijdrage blijkt en waarin eventuele andere financiers worden opgenomen. Als de aanvraag niet compleet is, geldt voor het in behandeling nemen van de aanvraag de datum waarop deze volledig is geworden. Een subsidieaanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

Maximum subsidiebedrag

De gemeente verstrekt maximaal € 2000 subsidie voor een aangemeld initiatief. De aanvrager moet minimaal 25% van de kosten van het initiatief zelf dragen. Zoals gezegd, bedraagt het totale subsidiebudget € 20.000. Mocht een subsidieaanvraag leiden tot overschrijding van dit budget, dan wordt de aanvraag afgewezen. Hetzelfde geldt voor een initiatief dat waarschijnlijk ook zonder gemeentelijke subsidie zal worden uitgevoerd.

Aanvraag

Een subsidieaanvraag voor een activiteit in het kader van het themajaar Cultureel Erfgoed kan worden ingediend bij de raadsgriffie van de gemeente Noordenveld, postbus 109, 9300 AC Roden. Mailen kan ook: griffie@gemeentenoordenveld.nl. Met vragen kunt u bellen naar de raadsgriffie via 14 050.

Aan deze samenvattende publicatie kunnen geen rechten worden ontleend; leest u daarvoor de volledige subsidievoorwaarden voor het Jaar van het Cultureel Erfgoed. Deze zijn hier te downloaden.