Nieuwsbericht Spelregels voor energieprojecten in het landschap

Gepubliceerd op: 21 januari 2020 09:50

Noordenveld wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Het opwekken van onze eigen energie is daar onderdeel van. Om energieprojecten in ons landschap op een verantwoorde manier te realiseren, zijn er spelregels opgesteld. Deze zijn samen bedacht met een groep inwoners, de Drentse Natuur en Milieu Federatie en Energiecoöperatie Noordseveld. De spelregels hebben als doel om inwoners mee te laten beslissen en mee te laten profiteren van duurzame energieprojecten.

Voor de helft lokaal eigenaar

In de spelregels staat dat de lokale omgeving voor minimaal vijftig procent eigenaar zijn van een energieproject in het landschap. Daarmee sluit de gemeente aan bij wat het landelijke Klimaatakkoord hierover zegt. Ook moet tweederde van de lokale omgeving van zo'n energieproject goedkeuring geven voordat er een vergunning aangevraagd kan worden.

Gebiedsfonds

Om een energieproject lokaal meer waarde te geven zijn de eigenaren verplicht een deel van de winst in een gebiedsfonds te storten. Dit geld wordt vervolgens gebruikt voor maatschappelijke of duurzame projecten in het gebied.

Zon- en windladder

Omdat we geen wildgroei aan zoneparken en windmolens willen in ons landschap is er een zon- en een windladder opgesteld. Hierin staan voorkeurslocaties beschreven voor het plaatsen van bijvoorbeeld een zonnepark. De ladder bepaalt de kansen voor de locatie.

Inspraak

De opgestelde regels zijn vastgelegd in een spelregeldocument. Dit document ligt vanaf midden februari 6 weken ter inzage. Inwoners kunnen in deze periode hun mening er over geven. Eerder, in december 2019, konden inwoners tijdens een informatiebijeenkomst ook al hun mening geven over dit document. De genoemde opmerkingen zijn verwerkt in de spelregels zoals ze vanaf februari ter inzage liggen.

De Noordenveldse kwaliteitsgids

Eén van de andere eisen aan een grootschalig energieproject is dat het meerwaarde moet opleveren voor het landschap. Voorbeelden zijn niet alleen de omvang en de hoogte, maar ook het herstellen of versterken van elementen in het landschap, afstand tot de rand van een perceel of beplanting. Voor de landschappelijke inpassing is in 2019 de Noordenveldse Kwaliteitsgids opgesteld.