Nieuwsbericht Samenwerken tegen armoede en schulden in Noordenveld

Gepubliceerd op: 24 mei 2017 15:55

In Noordenveld zijn 1.400 huishoudens met 2.800 personen waarvan 800 kinderen onder de 18 jaar die moeten rondkomen van een inkomen op of onder de lage inkomensgrens zoals vastgesteld door het CBS in 2013. Dit geldt zowel voor de kortdurende als de langdurige armoede.

Motivatie en betrokkenheid

Alex Wekema, wethouder Sociale zaken en Minimabeleid: " We hebben in Noordenveld de Meedoen regeling waar deze gezinnen en kinderen gebruik van kunnen maken zodat ze mee kunnen blijven doen. Daarnaast zijn er vanuit hun eigen motivatie en betrokkenheid tal van maatschappelijke organisaties aan het kijken hoe we op het gebied van armoede en schulden verder aan de slag kunnen op het gebied van bewustwording, weerbaarheid en verbinden. Belangrijke onderwerpen zijn ook hoe we armoede kunnen herkennen en vroeg armoede signaleren . Hier gaan we nog verder mee. Net als de vraag hoe we meer kunnen inzetten op preventie bij jongeren en schulden. "

Concrete afspraken

Afgelopen dinsdag was het thema ' Met Elkaar Voor Elkaar' leidend. Tijdens deze bijeenkomst zijn enkele concrete afspraken gemaakt. Het is de bedoeling om deze ontmoetingen te blijven organiseren en er wordt gezocht naar een laagdrempelige plek waar alle informatie voor iedereen te vinden is. Verder wordt gekeken naar de grote vraag van jongeren bij de Kledingbank naar sportschoenen en verder kwamen er nog Sinterklaasacties aan de orde.

WMO visie "Voor en met elkaar"

Dit initiatief past binnen de visie op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) "Voor en met elkaar". De kern is dat iedereen meedoet in Noordenveld. Meedoen betekent: je draagt bij, je werkt samen, je telt mee. De gemeente draagt bij en ondersteunt de organisaties in Noordenveld die inwoners in Noordenveld op verschillende manieren begeleiden.