Nieuwsbericht Opvanglocatie in Veenhuizen blijft een jaar langer

Gepubliceerd op: 19 januari 2017 15:30

Sinds 7 mei 2014 maakt het Centraal orgaan Opvang asielzoekers (COA) gebruik van de locatie Groot Bankenbosch in Veenhuizen voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen.

Het COA heeft voor de opvanglocatie Groot Bankenbosch in verband met de momenteel hoge instroom van nareizigers, een verzoek ingediend om verlenging van de overeenkomst met een jaar. In mei 2017 loopt de termijn van de overeenkomst tussen de gemeente en het COA af. Nareizigers zijn familieleden van vluchtelingen die in Nederland terecht zijn gekomen en in aanmerking komen voor asiel in het kader van gezinshereniging.Daarom heeft het COA verzocht om de overeenkomst met een jaar te verlengen.

De gemeente Noordenveld gaat, na overleg met de omwonenden, akkoord met dit verzoek. Burgemeester Klaas Smid: "Hiermee blijft de gemeente zich op een bijzondere wijze inzetten als lokale overheid voor een maatschappelijk vraagstuk. Verder is (tijdelijk) een vastgoedobject gevuld dat anders leeg zou staan. Bovendien is met het in bedrijf houden van de locatie een stuk werkgelegenheid gemoeid. Uiteraard is voor ons van groot belang dat het huidig gebruik van de opvanglocatie kan rekenen op draagvlak onder de direct omwonenden."

Vanwege de aanwezigheid van IND (Immigratie en Naturalisatiedienst), AVIM (Afdeling Vreemdelingen Identiteit en Mensenhandel van de politie) en het COA in Veenhuizen is besloten Groot Bankenbosch in te richten voor de nareizigers. De accommodatie, de voorzieningen en de omgeving zijn hiervoor uitermate geschikt. Het gaat voornamelijk uit partners met kinderen die nareizen naar een gezinslid dat eerder in Nederland asiel heeft aangevraagd en een vergunning heeft gekregen. Door een team van meer dan 20 medewerkers worden deze personen 7 dagen per week ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).