Nieuwsbericht Opbrengst Noordenveld Cafe

Gepubliceerd op: 30 oktober 2018 10:25

Ook dit jaar stond de gemeente met het 'Noordenveld Café' op de NoorderExpo. De stand werd weer bemand door raadsleden, collegeleden en noordenveldcafé
medewerkers. Allen gingen zij in gesprek met bezoekers van de jaarbeurs, veelal inwoners uit Roden maar ook uit andere kernen of van buiten de gemeente.

In het Noordenveld Café hebben we de bezoekers gevraagd om de gemeente een spiegel voor te houden aan de hand van drie vragen:

  •  Wat doet de gemeente goed?
  •  Wat kan beter?
  •  Wat wilt u de gemeente verder nog aan tips/ideeën meegeven?

Opbrengst

Er zijn dit jaar 228 kaartjes ingevuld. De vijf onderwerpen die het meest leven onder de bezoekers zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar.

Beheer openbare ruimte (158 opmerkingen)

Dit is een onderwerp wat mensen direct raakt omdat ze er misschien dagelijks mee geconfronteerd worden in hun leefomgeving. Goed om te vermelden is dat veel mensen een verbetering zien in het onderhoud van de openbare ruimte.

Centrum (73 opmerkingen)

De inwoners en bezoekers waarderen het winkelbestand en vinden Roden er schoon en verzorgd uit zien. Kansen voor verbetering zien de bezoekers vooral ten aanzien van de leegstand en auto's in de Heerestraat.

Afval (52 opmerkingen)

Meer dan vorig jaar zijn er complimenten gemaakt over het ophalen van het afval. Hierbij zijn er vooral veel positieve opmerkingen gemaakt over het extra vaak ophalen van het GFT-afval in de zomerperiode.

Jeugd (50 opmerkingen)

Net als vorig jaar gingen de opmerkingen met name over het gebrek aan uitgaansgelegenheden en activiteiten voor de jeugd.

Leefbaarheid (38 opmerkingen)

De bezoekers hebben zich heel positief uitgelaten over de leefbaarheid. Er is veel te doen, mooie natuur, groen, gezellig, goed voorzieningenniveau, rust en ruimte.

Wat gaan we ermee doen?

Op verschillende manieren gaan we met de opbrengst aan de slag. Mensen die persoonlijke gegevens hebben achtergelaten, krijgen een persoonlijke reactie (of hebben deze inmiddels gekregen). Intern worden specifieke opmerkingen onder de aandacht van de desbetreffende afdelingen gebracht. Ook zijn we natuurlijk al met diverse onderwerpen bezig. Deze spiegel leert ons dat we met de dingen bezig zijn die onze inwoners belangrijk vinden.