Nieuwsbericht Oordeelsvormende vergadering 8 mei: agendapunt Brengstation/Gemeentewerf vervalt

Gepubliceerd op: 07 mei 2019 14:25


Voor de Oordeelsvormende vergadering (=raadscommissie) van de gemeente Noordenveld van woensdag 8 mei 2019 stond het onderwerp Uitkomsten onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuw brengstation en een moderne gemeentewerf geagendeerd. De Agendacommissie van de raad heeft besloten dat dit punt van de agenda wordt afgevoerd.
Voor de agenda van de raadscommissie resteren de volgende punten:

  • Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Noordenveld
  •  Wijziging gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe

De definitieve agenda treft u aan in het raadsinformatiesysteem.
De oordeelsvormende vergadering (=raadscommissie) start na de gemeenteraad, die om 20.00 uur
begint.

Voor de punten op de agenda van de raadscommissie kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. In het raadsinformatiesysteem treft u het aanmeldformulier aan. Dit formulier dient u uiterlijk woensdag 8 mei voor 12:00 uur in te dienen. Aanmelden via de mail (griffie@gemeentenoordenveld.nl) of bellen met de griffie kan ook. U dient uw aanvraag uiterlijk 8 mei voor 12:00 uur in te dienen.
Stukken van deze vergaderingen liggen in de bibliotheek van Peize, Norg en Roden en op de griffie.
Via het raadsinformatiesysteem kunt u de vergadering live volgen.

Wilt u in gesprek met een raadslid? Dat kan op woensdag 8 mei a.s. Tussen 19:30 – 20:00 uur zijn twee raadsleden in de oude hal van het gemeentehuis aanwezig om met u te praten.
U bent van harte welkom!